Om Fastighetsmarknaden

Värmlands största bygg- och botidning

Fastighetsmarknaden startade 1993 och är en av Värmlands äldsta gratistidningar. Vi är en del av Svensk mediakonsult AB.

Tidningen är politiskt obunden och ges ut sex gånger om året till boende i kommunerna Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil. Den hittas också i våra tidningsställ.