Krönikor

Krönika: “Never waste a good crisis”

Vi befinner oss i en tid där omvärlden återigen prövar vårt samhälle. Rådande läge med makroekonomisk oro, ökade kostnader och priser samt krig i närområdet påverkar såväl verksamheterna i våra stadskärnor som konsumtionsutrymmet hos besökarna. De ökade energi- och räntekostnaderna tillsammans med en kraftig inflation gör att köpkraften stryps samtidigt som kostnader för fastighetsägare och …

Krönika: “Never waste a good crisis” Läs mer »

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun

Stadskärnan är ett nav för hela kommunen. Om den upplevs som attraktiv och levande skapar det förutsättningar för hela kommunens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att vi tillsammans arbetar proaktivt för att skapa ett efterfrågat utbud både i lokalerna och gaturummet. För Fastighetsägarna som branschorganisation och för våra medlemmar, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, …

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun Läs mer »

Kontoret, hemmet och jag

Med avskaffandet av restriktionerna är det många som nu fysiskt är på väg att hitta tillbaka till kontoret och sina ordinarie arbetsplatser. Vissa företag samlar alla samtidigt, andra släpper på personalen i omgångar. Behovet av att träffas och vara kreativa tillsammans har växt sig starkt under pandemin. Vi är många som insett vilken viktig roll …

Kontoret, hemmet och jag Läs mer »

“Var snäll, alltid”

Jag är absolut ingen morgonmänniska och i skrivande stund har jag nyligen haft en sådan morgon där saker inte riktigt flutit på som önskat. Den stora boven i dagens drama är ett snöfall som orsakat en gömd bil, blöta strumpor och stort trafikkaos på vägen till jobbet. Detta är, givetvis, i-landsproblem – men alla är vi …

“Var snäll, alltid” Läs mer »