Krönikor

Fasta avgifter sänker värdet att spara på fjärrvärme i Karlstad

Det pågår sedan många år ett omfattande arbete hos våra medlemmar med till exempel investeringar i energieffektiviseringar, installation av solceller och nya laddstolpar för elbilar, klimatanpassningar för att säkra hus mot översvämningar och förbereda inomhusmiljöer för ett varmare klimat. För allt fler av våra hyresgäster blir det också allt vanligare med individuell mätning av värme …

Fasta avgifter sänker värdet att spara på fjärrvärme i Karlstad Läs mer »

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 träder en ny lag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande …

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Läs mer »