Krönikor

Fasta avgifter sänker värdet att spara på fjärrvärme i Karlstad

Det pågår sedan många år ett omfattande arbete hos våra medlemmar med till exempel investeringar i energieffektiviseringar, installation av solceller och nya laddstolpar för elbilar, klimatanpassningar för att säkra hus mot översvämningar och förbereda inomhusmiljöer för ett varmare klimat. För allt fler av våra hyresgäster blir det också allt vanligare med individuell mätning av värme …

Fasta avgifter sänker värdet att spara på fjärrvärme i Karlstad Läs mer »

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 träder en ny lag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ett visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande …

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete Läs mer »

Krönika: “Never waste a good crisis”

Vi befinner oss i en tid där omvärlden återigen prövar vårt samhälle. Rådande läge med makroekonomisk oro, ökade kostnader och priser samt krig i närområdet påverkar såväl verksamheterna i våra stadskärnor som konsumtionsutrymmet hos besökarna. De ökade energi- och räntekostnaderna tillsammans med en kraftig inflation gör att köpkraften stryps samtidigt som kostnader för fastighetsägare och …

Krönika: “Never waste a good crisis” Läs mer »

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun

Stadskärnan är ett nav för hela kommunen. Om den upplevs som attraktiv och levande skapar det förutsättningar för hela kommunens utveckling och tillväxt. Det är därför viktigt att vi tillsammans arbetar proaktivt för att skapa ett efterfrågat utbud både i lokalerna och gaturummet. För Fastighetsägarna som branschorganisation och för våra medlemmar, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, …

En attraktiv stadskärna gynnar tillväxten för en hel kommun Läs mer »