Se även..

Studentstaden Karlstad

Karlstad lyfts i en aktuell rapport fram som en av Sveriges typiska studentstäder. Lyckas man som framgångsrik studentstad ser framtiden ljus ut med befolkningsökningar, dynamiska stadskärnor och blomstrande handel. Avgörande är dock stadens förmåga att dra nytta av sina unika förutsättningar. Att anpassa sig efter människorna som bor och vistas där är avgörande. Det finns …

Studentstaden Karlstad Läs mer »