Nyheter

Skog avverkas på Tuggelite – drabbat av granbarkborre

Stor del av skogen i Tuggeliteområdet är tvunget att tas ner. Detta på grund av att många träd angripits av granbarkborre och riskerar att falla. Avverkningen börjar idag och väntas pågå i 2–3 veckor. Området vid Tuggelite spårstation och från grillplatsen vid hinderbanan ned mot Tuggeliteskolan kommer att slutavverkas. Det innebär att alla träd kommer …

Skog avverkas på Tuggelite – drabbat av granbarkborre Läs mer »

Idag testas Hesa Fredrik

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar.Måndagen den 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen.– Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB. Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem …

Idag testas Hesa Fredrik Läs mer »

Nytt samarbete ska stärka industrin

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner – Dalarna, Gävleborg och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig näring som sysselsätter över 50 000 anställda. Nu går regionerna ihop i ett gemensamt projekt för att öka omställningstakten och möta morgondagens konkurrens och utmaningar. Värmland, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, …

Nytt samarbete ska stärka industrin Läs mer »

Oförändrat antal bränder under pandemin

Nu tändas tusen juleljus. Det gör december till den mest brandfarliga månaden på året. Följ räddningstjänstens råd för att undvika att elden sprider sig.  Förra året gjorde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1 613 insatser vilket är 2,5 procent färre än året dessförinnan. En stor del av minskningen beror på färre antal trafikolyckor vilket förmodligen kan härledas till det minskade resandet …

Oförändrat antal bränder under pandemin Läs mer »