Byggbevakningar

Fem nya radhus i Edsgatan park

Edsgatan fortsätter att fyllas på med bostäder. Nu har byggnationerna av fem radhus med 15 bostadsrätter inletts på Edsgatans park. – Det blir lantlig stil men väldigt modern på insidan, säger Per Ericsson, vd Karlstads byggtjänst. Edsgatan är beläget längs med sjön Alstern. Här har det under några år vuxit fram ett bostadsområde kring skyddade ädellövträd …

Fem nya radhus i Edsgatan park Läs mer »

Ska bygga tre nya bostadskvarter vid Kasernhöjden

Nu påbörjas bygget av 302 nya bostäder i tre kvarter vid Kasernhöjden. Kvarteret Bergskammen kommer att bestå av tre byggnader med hyresrätter. Det var i november i år som stadsbyggnadsnämnden inom Karlstads kommun beviljade bygglov för 302 bostäder på Kasernhöjden. – Bygget består av tre separata hus som byggs i fem, sex respektive sju våningar, alla …

Ska bygga tre nya bostadskvarter vid Kasernhöjden Läs mer »

Snart påbörjas bygget av 120 bostäder på Kroppkärr

Sedan augusti har ett stort markarbete pågått på Södra Kroppkärr. Hit ska det ges plats för uppåt 120 bostäder. –  Det är populärt. Jag har redan börjat få en del samtal, säger Mathilda Rusman, projektledare Karlstads kommun. Södra kroppkärr består till stor del av bostäder byggda på 1940-talet. Österut om dessa drog ett infrastrukturprojekt igång …

Snart påbörjas bygget av 120 bostäder på Kroppkärr Läs mer »