Anna Nordström

Mariebergsskolan byggs ut

Karlstads kommun har behov av fler högstadieplatser. Därför utökas nu Mariebergsskolans kapacitet med 120 elevplatser genom en utbyggnad av den befintliga skolan. Projektet inleds med ett rivningsarbete som startar vecka 16. Den befintliga tegelbyggnad som tidigare använts som idrottshall ska rivas för att ge plats åt den nya delen. Den nya byggnaden blir anpassad efter …

Mariebergsskolan byggs ut Läs mer »

Det blev vinnande byggnaden i Årets arkitekturpris

Vinnaren av Karlstads kommuns arkitekturpris 2021 blev stadshotellets tillbyggnad. Stadshotellets tillbyggnad har blivit en viktig och framträdande del i Karlstads stadskärna. Arkitekturen har därför varit av stor vikt och den nya byggnaden kompletterar kvarteret Vågen. Det är Tengbom Arkitektkontor genom Rémi Mazzenga, Karlstad, som står för arkitekturen och Elite Stadshotell Karlstad är byggherre. Ett hedersomnämnande …

Det blev vinnande byggnaden i Årets arkitekturpris Läs mer »

Höga elpriser gav både över- och underskott

Karlstads Energi redovisar ett rekordresultat för 2021. Samtidigt noterar bolagets elhandelsverksamhet det största underskottet hittills. Totalt redovisar Karlstads Energi ett rörelseresultat på 140 miljoner kronor för 2021. Störst del i resultat har fjärrvärmeverksamheten vars överskott blev 142 miljoner kronor, det bästa resultatet i fjärrvärmens långa historia. Det kan jämföras med 2020 då fjärrvärmen gjorde ett …

Höga elpriser gav både över- och underskott Läs mer »