Sundsta får eget torg

En plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning är kommunen nu i full färd med att omvandla till torg omgärdat av handel och bostäder. Vi talar såklart om Sundsta, där det nu byggs ett torg med bland annat damm och fontän, fina planteringar och en brygga.

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad som kommunen nu vill skapa något mer utav. Torget, som är på väg att ta form, ligger där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2019 och enligt Mikael Lundh, projektledare på Karlstads kommun, har det varit en lång process.

– Under 2020 grävde vi allt vatten och avloppet i området, vilket skulle till för att kunna genomföra den här planen. Den sommaren började också bygget med kvarteret Räven. För att de skulle kunna bygga ifred valde vi att vänta till våren 2023 med att börja bygga själva torget och resten av projektet.

Sundsta torg kommer nämligen vara omgivet av olika flerbostadshus. Totalt är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder med Lundbergs fastigheter, Karlstadshus och Prepart projekt som exploatörer.

– Själva meningen med torget är att bygga en knutpunkt, ett tydligt stadsrum med egen karaktär och ett nav i området som omsluter de nya exploateringarna.

Grönt och blått

Torget kommer innehålla både grönyta och en brygga som går längs en bit av strandlinjen mot Sundsta tjärn.

– Vi har tydliga gröna och blå inslag. Vi har en fontändamm som bildar mittpunkten av torget och planteringar och gräsytor för att skapa rumslighet och avskildhet i den västra delen av torget. Det blir bland annat soffor där man kan slå sig ner en stund och en natursten med speciellt mönster – ett gestaltningsgrepp för att skapa karaktär till området. Belysningen kommer från väl avvägda spotlights med olika syften; både att skapa stämning och att lysa upp gatorna. Det kommer också tillkomma något konstverk, berättar Mikael.

Förutom själva torget pågår även arbete med kringliggande vägar och infrastruktur. På den södra och östra sidan om fontänen kommer bussar och bilar att kunna köra. Denna yta är en så kallad shared space, där bussar och bilar får samsas om platsen med gående och cyklister utan anvisade ljussignaler eller övergångsställen.

Till uppbyggnaden av torget står Sten och vägarbeten som totalentreprenör. Enligt Pontus Westin, projektchef på Sten och vägarbeten, går arbetet bra.

– Just nu gör vi ytbeläggning på dammen, smågatsten och plattläggning, sättning av kantsten, förbereder för asfaltering, slutför kabelschakter samt arbetar med nya busshållsplatsen och en ny gång- och cykelväg norr om kvarteret Räven.

Torget planeras stå klart till början på december i år och projektet i sin helhet med gator och brygga förväntas vara klart i maj-juni 2024.

– Det kommer bli alldeles strålande bra. Vi är ofta ute på plats och följer projektets fortskridande och det växer fram något riktigt bra, avslutar Mikael.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se