LSS-boende i Vålberg nära slutbesiktning

I Vålberg, strax utanför Karlstad, står ett nytt boende nästintill färdigbyggt. Det är beställaren OBOS, som tillsammans med generalentreprenör Niwa entreprenad, bygger ett drygt 500 kvadratmeter stort, Svanen-certifierat, LSS-boende.

– Det blir ett väldigt fint och påkostat boende, säger Joakim Nilsson, projektchef på Niwa entreprenad.

Markarbetena till det nya LSS-boendet i Vålberg startade strax innan jul 2022. Jens Carlsson är projektledare hos beställaren OBOS.

– Byggnaden innefattar sex lägenheter, gemensamhetsytor och en personaldel. Totalt är byggnaden strax under 500 kvadratmeter stor.

De sex lägenheterna är på 38 kvadratmeter vardera med varsin generös altan. Den gemensamma delen innefattar kök, vardagsrum och tvättstuga. Personalavdelningen är utrustat med kök, omklädningsrum och vilorum. Intill huvudbyggnaden finns en förrådsbyggnad med separata förråd för varje lägenhet samt ett soprum.

– Det är en ganska traditionell träbyggnad med fasad i vitmålad träpanel. Det blir ett sadeltak i pulpetutförande, det vill säga att det är två tak som bryter mot varandra för att få lite liv i utformningen. På taket installeras även en solcellsanläggning.

Joakim Nilsson, projektchef på Niwa entreprenad, berättar att man började bygga i februari i år.

– Niwa är generalentreprenör i projektet, vi har en så kallad utförandeentreprenad. Det betyder att det är OBOS som står för alla handlingar och projektering och vi gör utförandet. Vi har fått leveranser fördelat på sex dagar, så vi har byggt i sex etapper, kan man säga.

Han berättar att varje leverans bestått av färdiga byggblock.

– Det har varit ett väldigt bra system – väggarna har kommit färdiga med gips, isolering och allt annat. I varje leverans fick vi även takmaterialet, så på en dag kunde vi resa väggar, montera takstolar, råspont och papp för en sektion. Det har gjort att det blivit vädertäta väldigt snabbt.

Certifiering

Projektet omfattas av en Svanen-certifiering, vilket ställt höga krav på byggprocessen.

– Det gäller allt från byggmaterial och vad som kommer in på byggarbetsplatsen till hur vi hanterar avfall. Alla som är på arbetsplatsen måste gå utbildningar och allt material som vi använder och bygger med måste vara listat hos Svanen, till exempel måste vi använda värmebehandlat virke istället för tryckimpregnerat, berättar Joakim.

I nuläget är det mesta klart, förutom en del justeringar invändigt och färdigställande av utemiljön.

– Sten- och vägarbeten, som har mark- och grundentreprenaden, kommer att asfaltera infarten vecka 43, sedan ska det upp häckar runt hela fastigheten och de ska plantera några nya träd.

– Det är också anpassat och framtaget för gemensamma odlingsytor i anslutning till byggnaden, säger Jens Carlsson.

Den 15 november ska allting vara färdigt och inflytt för den tilltänkta hyresgästen, som ska driva LSS-boendet, är beräknad till början av december.

Joakim tror att de nya hyresgästerna kommer att bli nöjda.

– Det blir ett väldigt fint och påkostat boende. Många som kommit hit under byggnationen har sagt att de skulle kunna tänka sig att bo där, så det känns roligt.

Samarbetet mellan OBOS och entreprenörerna har fungerat bra, tycker både Jens och Joakim.

– Entreprenörerna har varit väldigt duktiga på att följa tidsplan och aviserat eventuella svårigheter eller om vi behövt justera någonting, säger Jens.

– Det har fungerat väldigt bra. Vi har haft bra kontakt med Jens och även OBOS projekteringsteam, de har varit väldigt behjälpliga. Det har varit några frågetecken som dykt upp men då har vi löst det med en snabb mailkonversation, tillägger Joakim.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se