Framsteg för bostadsbygget vid Röjdån i Torsby

Bygget med de 24 hyresrätterna i Torsby kommun fortskrider. De tre bostadshusen byggs parallellt och beräknas stå färdiga i mars-april 2024.

– I projektet har vi stort fokus på miljön, säger Ulf Olsson, arbetschef på Elms.

Den 2 september 2022 gjordes första spikslaget till det som ska bli tre nya flerbostadshus i Torsby kommun, mellan Östmarksvägen och Röjdån. Bakom projektet står Torsby bostäder med Elms som totalentreprenör.

Kvarteret Björken, som det nya bostadsområdet heter, har gångavstånd till Torsby centrum och är beläget precis intill Röjdån. Ett guldläge, menar Ulf Olsson, arbetschef på Elms, och spår högt tryck på hyresrätterna.

Bruksområde

Trevåningshusen kommer ligga i ett gammalt bruksområde och smälta in bra i omgivningen med samma Falu rödfärg. Totalt blir det 24 hyreslägenheter med åtta lägenheter, i varierad storlek, i varje hus.

Husen, som kallas A, B och C, byggs parallellt under hela processen. När Fastighetsmarknaden senast fick inblick i projektet, i början på mars, pågick takläggning. Sedan dess har det hänt mycket. Vid intervjutillfället, i slutet på juni, pågår arbetet på flera olika områden samtidigt och det är många byggare på plats.

– Taken är i det närmaste klara, efter semester ska vi bara lägga på pannor och plåt. Vi håller också på med fasaderna, med lockpanelen på hus A och B, och gör målningsarbete. Vi jobbar även med vindsvåningarna på alla tre husen och gör i ordning brandväggar och glesning av undertaken, berättar Ulf.

Markarbete utanför husen pågår också.

– Vi håller på och förbereder för gårdshusen, det vill säga förråden, och gjuter just nu plattor. Vi förbereder också för parkeringsplatser.

Byggarna har också påbörjat arbetet med gång- och cykelvägen, som ska gå bredvid husen på älvsidan, och är just nu igång och schaktar.

Även arbetet med innerväggar har inletts.

– Vi har påbörjat badrumsväggarna och kommer spackla golven vecka 36.

Enligt Ulf flyter arbetet på bra och de har länge haft tur med bra väder.

Miljöfokus

I projektet jobbar man utifrån konceptet Sunda hus, som innebär att byggnadsmaterialet har så lite skadliga kemikalier som möjligt och att det kan återvinnas på ett säkert sätt.

– De platsgjutna stommarna är i klimatförbättrad betong och reducerar koldioxiden med upp till 30 procent, berättar Ulf.

Löpande görs uppföljningar där man gör prognoser och mäter hållfastheten och temperaturen i betongen.

I projektet används också mycket trä, framför allt i alla väggar och utfackningsväggar, för att kunna nyttja den skog som finns i länet. Sammantaget används en mix mellan olika material som är bra ur både miljö- och byggnadssynpunkt.

Hyreshusen planeras stå klara, med två, tre veckors mellanrum, i mars-april 2024.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se