Kroppkärrs IP får konstgräs

Tobias Langkow, produktionschef på Skanska och Korosh Akbarzadeh, projektledare vid Karlstads kommun vid fotbollsplanen som snart får nytt konstgräs. Foto: Lisa Harkman

Det var i början av maj som naturgräsfotbollsplanen vid Kroppkärrs IP började grävas upp. I slutet av augusti kommer den istället vara ersatt av en konstgräsplan.

– Det blir ett jättebra lyft för hela föreningen, säger Tobias Langkow, produktionschef på Skanska.

Genom att ersätta den gamla naturgräsplanen på Kroppkärrs IP med konstgräs kommer man kunna nyttja planen ungefär 1 700 timmar per år – 1 000 timmar mer än med naturgräs, berättar Korosh Akbarzadeh, projektledare vid Karlstads kommun.

– Detta är en fotbollsplan som nyttjas mycket, både av föreningen Norrstrands IF och av skolorna i närheten, har jag fått höra, säger han.

Arbetet startade, med Skanska som totalentreprenör, i början på maj.

– De mesta jobben med grävmaskin och markarbete blev vi i stort sett klara med innan semestern. Sedan återstår montage av staket och själva konstgräset som ska på, berättar Tobias Langkow, produktionschef på Skanska vid tiden för intervju i början av juli.

Han berättar att de just nu är inne i den mest utmanande delen av projektet – att få det sista lagret av grus jämnt innan gräset läggs på.

– Det krävs en väldig noggrannhet. Skulle det bli svackor syns de tydligt på konstgräset sedan och när gräset väl ligger där kan man inte gå dit och rätta till underlaget.

Kraftigare gräs

En konstgräsplan har en längre nyttjandegrad och är betydligt mer slitstark än en i naturgräs, säger Korosh.

– Vi har många planer i kommunen som ändrat till konstgräs. De behöver bytas, beroende på hur mycket de används, efter 4-5 år. Under tiden de används ska de underhållas med hjälp av speciella skötselmaskiner som ”puffar” upp fyllnadsmaterialet, reser grässtrån och borstar bort löv och annat skräp.

Tobias berättar att det finns många olika varianter av konstgräs.

– Karlstads kommun har valt att uppgradera till ett lite kraftigare gräs med längre livslängd än det var tänkt från början. Det blir ett jättebra lyft för föreningen, de har kämpat länge för att få till detta.

Flyttad cykelbana

Förutom konstgräsplanen bygger man även en ny löpbana och hoppgrop. Den gång- och cykelväg som ligger intill planområdet har man fått flytta något på, då det visade sig att den tidigare fotbollsplanen var kortare än Svenska fotbollsförbundets rekommendationer.

– Den här planen hade heller inte någon belysning tidigare, nu får den en helt ny belysningsanläggning, säger Korosh.

Men den gamla planen hade sina fördelar också, berättar Tobias.

– Det visade sig att merparten av planen redan var dränerad så vi kunde återanvända den som fanns, vilket gjort att vi sparat mycket arbete.

I slutet på augusti ska projektet vara klart.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se