Stockfallets nya skola och idrottshall tar form

Byggnationen av den nya skolan och idrottshallen på Stockfallet fortskrider, för att möta upp den stora inflyttningen till området. Mitt under pågående projekt togs beslutet att bygga till en ytterligare våning på en del av skolan.

– Tack vare detta kan vi utöka från 350 till 475 elever, berättar Camilla Jansson, projektledare från Karlstad kommun.

Bygget av Stockfallets nya skola och idrottshall startade i januari 2022, efter att man först tagit ner skog på området. Skolan, som vänder sig till förskoleklass upp till årskurs sex, utgörs av tre sammanlänkade husdelar med fyra olika entréer. Huvudingångar för elever kommer vara i hus ett och tre på skolgårdssidan, där även klassrummen är placerade. Besöksentrén blir i hus ett och kök och matsal i hus två. En sekundärentré finns på baksidan för de som vill hyra till exempel matsalen.

Vid tid för intervjun, i slutet på juni, är hus ett och två längst gångna.

– Stommarna och alla stora byggdelar är på plats, så nu är det mycket finish. Lägga mattor, kakla väggar, sätta dörrar och lister, berättar Marcus Andersson på Serneke, som är totalentreprenör.

Den 1800 kvadratmeter stora idrottshallen har läktare och plats för 150 besökare. Förutom skolidrotten kommer hallen hyras ut främst till cheerleading och truppgymnastik. Hallen har därför en fri takhöjd på tio meter, vilket är unikt, för att passa dessa verksamheter.

– Idrottshallen är så gott som klar, det är bara golvet kvar, säger Mattias Trandem, projektchef på Serneke.

Något annat som utmärker den nya skolan är det utpräglade miljötänket, då man testat olika alternativ i större utsträckning än vanligt. Bland annat har man solceller på taket och använt sig av helt återbrukat tegel på fasaden till idrottshallen och klimatförbättrat tegel på skolan.

Utökad våning

Skolan var från början tänkt att öppna i oktober 2023, men mitt under pågående byggprocess togs beslutet att göra en påbyggnad på hus tre i form av en tredje våning. Beslutet ligger i linje med den utökade befolkningen på Stockfallet och behovet av ytterligare skolplatser. Den utökade platsen innebär 1000 kvadratmeter mer skola, tillika fem extra klassrum.

– Tack vare det nya beslutet kan vi utöka från 350 till 475 elever, säger Camilla Jansson, projektledare från Karlstads kommun.

Även om det nya beslutet innebar en utmaning för alla inblandade parter, har arbetet flutit på bra, menar Mattias och Marcus.

– Som beställare är jag imponerad över engagemanget från både konsulter och entreprenörer. Det var helt otroligt. Kreativt och fullt fokus på att hitta lösningar. Det gick ganska snabbt ändå. Vi fick även bra input från verksamheten, säger Camilla och framhåller att det hade varit betydligt krångligare att få till en extra våning senare när verksamheten redan flyttat in.

Tilltagen skolgård

Mellan skolhusen och idrottshallen kommer det finnas plats för 44 parkeringsplatser exklusive en zon för hämtning och lämning. Utöver detta finns en väl tilltagen, kreativ och skogsnära skolgård.

– Vi hade utemiljön så gott som klar i ett mycket tidigt skede, vilket är lite ovanligt då platsen ofta behövs till att flytta runt material. Eftersom vi har så gott om plats här utanför skolan har detta varit möjligt, säger Camilla.

Lekmiljön bjuder bland annat på balansgång, hinderbana med linbana och uppmuntrar allmänt till att utforska naturen. Slutbesiktning av skola och idrottshall är planerad till 6 december och hittills ligger projektet i fas. Enligt den nya tidsplanen kommer skolan öppna till vårterminen 2024.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se