God kommunikation i bygget på Skattkärrsskolan

Arbetet med Skattkärrsskolan rullar på. Sedan tidigare är den 2 400 kvadratmeter stora tillbyggnaden färdigställd och har börjat användas av verksamheten. Nu har man även lämnat över den första av tre befintliga huskroppar som renoveras.

– Det är så roligt att alla inom verksamheten är väldigt nöjda, säger Calle Frisk, projektledare på Karlstads kommun.

Den stora omvandlingen av Skattkärrsskolan startade under sommaren 2021 och rullar på enligt plan. Sedan tidigare har man färdigställt, och överlämnat, den 2 400 kvadratmeter stora tvåvåningstillbyggnaden som sammanlänkar de befintliga byggnaderna. Man har sedan gått vidare in i de tre befintliga huskropparna som genomgår en omfattande renovering. Sedan Fastighetsmarknadens senaste besök har man färdigställt renoveringen av den första befintliga byggnaden, hus A, och lämnat över den till verksamheten.

– Grovt sett kan man säga att vi gjort allt utom stommen, säger Henrik Jonsson, projektchef på Serneke, som är totalentreprenör.  

Då hus A innefattar kapprum och klassrum har mycket arbete gjorts för att förbättra ljudmiljön, berättar Henrik, bland annat genom att sätta in ett så kallat akustiktak.

– Istället för den gamla plastmattan som låg där har vi nu stegljudsdämpande linoleum. Vi har även satt in nya dörrar och fönster, så det kommer bli en helt annan ljudmiljö här inne. Förr kunde man höra barnen som var ute på skolgården men det kommer man inte göra på samma sätt nu, säger han.

Renovering

Calle Frisk, projektledare på Karlstads kommun, berättar att det har varit en stor fråga huruvida det skulle bli stora skillnader på lokalerna då man bygger en ny del och renoverar andra.

– Det har legat som en latent oro hos verksamheten. Men nu har vi överlåtit en del av de befintliga lokalerna och Serneke har fått visa upp vad de gjort och verksamheten är väldigt nöjda.

Det andra stora orosmomentet i projektet har varit att skolverksamheten pågått under hela byggtiden. Det är också därför som man arbetat i etapper, för att ge skolan tillgång till sina lokaler så snabbt som möjligt.

– Sedan ni var här sist har det varit lite lugnare eftersom vi inte haft några markarbeten över vintern, men nu börjar vi snart med det igen och det blir krångligare med logistiken, säger Henrik.

– I vanliga fall har vi ett arbetsområde, en inhägnad där vi bygger. Här har vi haft flera arbetsområden igång samtidigt som vi flyttar runt, hägnar in, informerar om, hägnar in på nytt, informerar på nytt… Det har varit en ordentlig utmaning. Vi har haft möten en gång i veckan tillsammans med verksamheten. Det har lagts väldigt mycket tid och energi på det, men det har fungerat väldigt bra, säger Calle.

Samarbete

Båda två framhäver det goda samarbetet med verksamheten som en nyckel till att arbetet flutit på.

– Alla på skolan har varit fantastiska. Vi har ofta med båda rektorerna i vår dialog varje vecka. Tack vare det har vi kunnat göra snabba åtgärder för att komma framåt och Serneke har kunnat göra punktinsatser under lov och lovdagar. Det har varit bra engagemang från alla, säger Calle.

– Det är också ett väldigt bra samarbete med alla entreprenörer och leverantörer. Det hade inte gått utan alla inblandade. Vi har ju huvudansvaret som totalentreprenör men alla måste dra sitt strå till stacken, och det har man gjort, tillägger Henrik.

Om arbetet fortsätter enligt plan ska man vara klar i höst.

– Skolan kommer nyttja alla sina lokaler i början på november men vi kommer vara kvar och ta det sista med utemiljön och städa upp. Planen är att vi ska vara helt klara och ha lämnat området innan jul, avslutar Henrik.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se