”Vi bygger enligt verksamhetens önskemål”

En ny F-3-skola har börjat ta sin form i Töcksfors. Bottenplattan till den nya skolan ska vara färdiggjuten i slutet av juni och stomresningen startar i höst.

– Vi har haft en öppen och transparent dialog ända sedan projekteringen, säger Oskar Näsfält, projektledare på Byggdialog.

På platsen där Töcksfors nya skola byggs låg tidigare den byggnad som, bland annat, använts som högstadieskola.

– När högstadiet sedan blev flyttat till centrala Årjäng har byggnaden använts till slöjd- och fritidsverksamhet, berättar Jimmie Hänninen, projektledare på Årjängs kommun.

Beslutet togs att riva den gamla byggnaden och ersätta med en ny.

– Man tittade även på möjligheten att bygga om och renovera men kom fram till att det skulle hamna på ungefär samma kostnad ändå, tillägger han.

Träfasad

Den nya skolan byggs i två plan, totalt 2 151 kvadratmeter stor. Den befintliga byggnaden revs vid årsskiftet och Byggdialog, som är totalentreprenör i projektet, arbetar nu med den nya skolbyggnadens bottenplatta som beräknas vara färdiggjuten i slutet av juni. Efter det följer stomresning.

– Det är en hybridstomme, kan man väl kalla det. Vi har KL-trä i trapphusen och även i trappor, vi har bärande utfackningsväggar, även de i trä, och så har vi håldäcksbjälklag i betong. Vi har använt så mycket trä vi har kunnat, men det känns kul att vi haft möjligheten att göra denna hybridlösning, säger Oskar Näsfält, projektledare på Byggdialog.

Fasaden blir en lockpanel, vilket är en träpanel, i gul och grå kulör. På taket monteras solceller.

Uppvärmningen blir, även den, en typ av hybridlösning.

– Alla fastigheter vid Töcksfors skola har en gemensam undercentral där fjärrvärmen fördelas. Där kommer vi även sätta in en bergvärmepump som kommer jobba mot hela systemet, berättar Jimmie.

– Då kan man också ta tillvara på kylan i berget och kyla ner lokalerna till en bra temperatur under sommartid, tillägger Oskar.

Delaktig verksamhet

Representanter från skolverksamheten har varit delaktiga från projekteringens första dag och skolan har sedan formats utifrån verksamhetens behov och önskemål. På bottenplan kommer det att finnas fyra ingångar – en för varje klass – som leder till varsitt kapprum.

– Det var ett önskemål från verksamheten, att varje klass skulle få sin egen hemvist, som också följer med upp på övervåningen, berättar Jimmie.

På bottenplan finns även en samlingssal med plats för 149 personer, kulturskola och skolsalar för slöjd, musik, bild, teknik och hemkunskap. Här finns även fritids. På övervåningen huserar teoretiska klassrum med tillhörande grupprum.

När den nya skolan står färdig, senhösten 2024, kommer den lågstadieskola som används idag att rivas. Där byggs istället en utökad lekmiljö med ny lekutrustning i olika varianter, en fotbollsplan och en pulkabacke.

– Allt rullar på enligt plan. Vi har ett väldigt bra samarbete med både kommunen och verksamheten och vi har haft en öppen och transparent dialog ända sedan projekteringen, det känns jättebra, avslutar Oskar.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se