Så undviker du skador i sommarstugan

Många hus står tomma och nedkylda under vintern, varför det är viktigt att se över dem ordentligt. Foto: Genrebild

Nu när sommaren är här är suget stort efter att öppna upp och spendera mer tid i sommarstugan igen. Men starta i gång långsamt, lyder rådet från Trygg-Hansa. Många hus står tomma och nedkylda under vintern och det är viktigt att se över huset så att det inte blivit skadat – eller råka orsaka skadorna själv. Ta del av försäkringsexpertens tips för att undvika onödiga kostnader.

Kolla vattentrycket

När huset står tomt och kallt under en längre tid, kan vinterklimatet i värsta fall orsaka frysskador på vattenledningar, läckage eller andra skador. Var uppmärksam när du sätter i gång vattnet – är trycket lägre än vanligt finns det risk att det läcker någonstans.

– Om du upptäcker en frysskada gäller det att agera snabbt, en sådan skada tar i genomsnitt cirka 138 dagar att återställa, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, i ett pressmeddelande.

Elda försiktigt

En öppen spis eller kamin bidrar till myskänslan, men var försiktig när du eldar för första gången för säsongen. Tipset är att öka värmen försiktigt och gradvis.

– En skorsten som stått kall hela vintern riskerar att spricka om du eldar för hastigt. En för varm skorsten kan i värsta fall även leda till att isoleringen överhettas och att huset börjar brinna. Kom även ihåg att kontrollera så att inga fåglar byggt bo i skorstenen innan du börjar elda, säger Håkan.

Inspektera taket
Taket är husets främsta skydd och behöver underhållas regelbundet för att undvika fuktskador. Är taket platt är risken för fuktskador ännu högre, om snön blivit liggande under lång tid. Det är också en god idé att se över så takpapp, tegel- och betongpannor eller plåtar är hela och sitter som de ska.

Glöm heller inte bort innertak och väggar, om du har ett vindsutrymme. Här behöver du säkerställa att det inte finns fuktfläckar eller missfärgningar.

Undersök fönstren

En viktig del av fasaden som ofta förbises är fönstren. Dessa behöver undersökas ordentligt och skadade delar behöver lagas eller bytas ut. På många sätt är just fönstren husets känsligaste del, då otäthet, sprickor och hål, i såväl glas som lister, kan leda till fuktskador.

– Generellt kan tak- och fönsterskador bli dyra historier. Gör därför en grundlig kontroll minst en gång om året och åtgärda eventuella skador så snabbt som möjligt, säger Håkan.

Rensa stuprännorna

Det är också värdefullt att kontrollera så häng- och stuprännorna sitter ordentligt och även att rensa bort kvistar, löv och skräp. Detta för att hindra regnet från att rinna längs med husfasaden i stället.

Förhindra möss

Möss kan också orsaka kostsamma skador, då de bland annat gnager sönder elledningar. För att förhindra att mössen tar sig in kan man titta efter små hål och täta dem ordentligt.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se