Orrholmens nya skola växer fram

Den gamla skolan hade plats för 150 elever. Orrholmens nya skola har kapacitet för 640. I anslutning byggs även en fullstor idrottshall. Båda ska vara klara lagom till höstterminen 2024.

– Det blir ett väldigt lyft för skolan och för området, säger Jörgen Nilsson, projektchef på Byggdialog.

Det var sommaren 2022 som man påbörjade rivningen av den skola som tidigare stod på platsen.

– Parallellt med rivningen drog vi även igång marksanering eftersom det fanns föroreningar i marken från ett gammalt sågverk som låg på tomten, berättar Mikael Jansson, projektledare på Karlstads kommun.

Projektet är en partneringentreprenad mellan Karlstads kommun och Byggdialog.

Grundläggningen startade i oktober och sedan dess har Orrholmens nya skola växt fram.

– Vi har nästan nått halvvägs i projektet. Stomresningen för skolan är klar och murning pågår utvändigt, säger Jörgen Nilsson, projektchef på Byggdialog.

Den tidigare skolan hade plats för 150 elever. Den nya F-6-skolan blir betydligt större och kommer ha kapacitet för 640.

– Skolan byggs i tre plan, ungefär 8 250 kvadratmeter stor totalt. Det blir ett väldigt lyft för skolan och för området, säger Jörgen.

– På plan två och tre kommer det finnas lärosalar och administration. Vi har försökt att samla de gemensamma ämnena och lokalerna, som matsal, bibliotek, trä- och textilslöjd, musik och hemkunskap, på plan ett för att få ett flöde som inte innebär mycket spring mellan olika plan. Det är också en fördel för framtiden om man skulle vilja hyra ut en lokal under kvällar och helger, tillägger Mikael.

Den nya matsalen kommer att få en restaurangliknande känsla.

– Tidigare har elevmatsalarna varit en ganska steril miljö med kala väggar och stora utrymmen. Nu har barn- och ungdomsförvaltningen styrt oss mot att ta mer inspiration från restauranger. Vi jobbar med fler material och vi försöker dela upp matsalen i mindre delar så alla elever kan hitta en trygg zon, oavsett om de vill sitta lugnt och tyst eller mer öppet. Vi jobbar även med olika typer av möblering och kulörer för att skapa en trevligare, mysigare känsla, säger han.

Idrottshall

I anslutning till skolan byggs även en fullstor idrottshall, på närmare 1 800 kvadratmeter, på Orrholmens IP.

– Förr när man byggde idrottshallar ihop med skolor byggde man bara för det behov som skolan hade. Men med tiden har man sett ett mervärde i att bygga de där extra kvadratmetrarna till en fullstor hall, då hallarna kan nyttjas på ett helt annat sätt även utanför skoltid, säger Mikael.  

Mikael berättar att Orrholmen, på grund av sin ljusa färgsättning på de tidstypiska kringliggande husen, kallas för den ”vita staden”. 

– Det har funnits bestämmelser för hur vi får utforma skolbyggnaden för att den ska passa in i miljön. Många av husen runt omkring har ljus mexisten och vi går åt någonting snarlikt. Skolan har en murad fasad men med ljusa materialval och kulörer.

Integrerat skyddsrum

Den nya skolan får också en ny utemiljö.

– Skolgården kommer vara uppdelad i olika zoner; den trygga zonen, en lite mer neutral zon och den vilda zonen. Det är en nödvändighet med tanke på att det är en F-6-skola och många elever i olika åldersgrupper. Det gäller att anpassa utemiljön så den passar alla. Sedan har ju skolan ett fantastiskt läge med Tullholmsviken och närheten till Orrholmens IP. Så även om skolgården är begränsad finns det mycket ytor att nyttja runt omkring, säger Mikael.

Den gamla skolan revs, som sagt, men en byggnad blev kvar, berättar Mikael.

– Det är ett skyddsrum som vi inte fick riva. Det sticker upp ungefär två meter från marknivå så nu försöker vi göra så att den blir en naturlig del av skolgården.

Hur gör ni det?

– Vi ska försöka klä skyddsrummets väggar så det blir klätterväggar och skyddsrummets tak blir en del av skolgården som du kommer kunna ta dig upp på, säger Mikael.

Skolan, och idrottshallen, ska stå klara lagom till höstterminen 2024.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se