Färjestad får ny förskola

Johan Larsson och Magnus Alvkäll från Kvarnverket tillsammans med Patrik Johansson, projektledare. Foto: Helena Lundberg

Nu har Färjestads förskola börjat byggas intill Färjestadsskolan. Unikt för förskolan är att den kommer ha mindre barngrupper; 108 barn fördelade på nio avdelningar.

– Det är den första förskola i Karlstad som gör så här, säger Patrik Johansson, projektledare.

Färjestads förskola byggs nu intill Färjestadsskolan i Karlstad, med placering där den tidigare skolbyggnaden, som nu har rivits, låg. Bakom projektet står Karlstad kommun med Kvarnverket som totalentreprenör.

– En fördel med att ha förskolan så nära inpå skolan är bland annat att det underlättar vid transporter och dessutom tillagas förskolans mat i Färjestadsskolan, säger Patrik Johansson, projektledare från Karlstad kommun.

Grundarbete

Grundarbetet startade vid månadsskiftet mars-april och det symboliska första spadtaget togs den 16 maj. Magnus Alvkäll, projektchef på Kvarnverket, är nöjd med hur bygget har kommit igång.

– Det har gått bra. Det är klart att man alltid stöter på utmaningar och det har varit lite stressigt med projektering och annat, men i samarbete med kommunen har vi löst allt på ett effektivt sätt.

Vid tid för intervjun, i slutet på maj, är grundarbetena helt klara.

– Vi håller vår tidsplan och är nu igång och monterar väggelement. Under midsommarveckan börjar vi lägga tak. Sedan ska huset bli tätt, och snart kommer det att stå en skola här, säger Magnus.

Efter detta följer det invändiga arbetet och övrigt markarbete, innan förskolan ska öppna till höstterminen 2024.

Miljöbyggnad

Färjestads förskola kommer ha två våningar och likadant tegel som Färjestadsskolan, för att skapa en enhetlig känsla mellan byggnaderna.

Bygget följer hårda miljökrav och förskolan kommer certifieras med miljöbyggnad silver.

– Vi bygger med eko-tegel, som släpper ut mindre koldioxid. Likaså eko-betong och mindre lera. Vi använder också mycket trä och minskar antalet kilo stål, berättar Magnus.

– På taket kommer ungefär 100 kvadratmeter att täckas av solpaneler, tillägger Patrik.

På förskolan kommer det finnas plats för 108 barn fördelade på nio avdelningar, med syftet att få till mindre barngrupper.

– Detta är den första förskola i Karlstad som gör så här. Det är bra både för barnen och personalen och kommer gagna samarbetet och underlätta om någon ur personalen är borta, förklarar Patrik.

Utemiljön kommer vara uppdelad i tre zoner.

– Det kommer vara en trygg zon närmast huset för de minsta barnen, en aktiv zon för barn som vågar sig ut lite mer med balanslek med mera, och en vild zon längst ut för de som vill upptäcka gården på egen hand, säger Patrik.

I projektet kommer det också byggas en cykelväg intill förskolan.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se