Nya hyresrätter intill Klarälven

Strax utanför Forshaga centrum växer ett nytt bostadsområde fram på Åsmyren. Intill Klarälven bygger Forshagabostäder, i samverkansentreprenad med Elms byggnadsfirma AB, 43 hyreslägenheter fördelat i två huskroppar.

– Det hela började med en markanvisningstävling som kommunen utlyste för ungefär ett år sedan. Forshagabostäder blev till slut tilldelade tre markandelar, berättar Örjan Nässlander, vd på Forshagabostäder.

De nya lägenheterna har ett till fyra rum och kök, i traditionell stil. Örjan berättar att man haft en taktik att hålla nere kvadratmeterna per lägenhet men samtidigt hållit på funktionen.

– Det vill säga att en trea ska ha tre rum och ett kök, men vi har minskat ytan. På så sätt hålls månadskostnaderna nere för kommande hyresgäster.

Samtliga lägenheter får inglasad balkong eller uteplats.

Miljöbyggnad

Byggnationen omfattas av ett stort miljötänk och målet är att certifiera husen utifrån kraven för miljöbyggnad guld, vilket innebär mycket höga krav på boendemiljö och materialval. Bland annat kommer man att använda sig av en patenterad metod för att återvinna energi från varmvatten i avloppet tillsammans med återvinning av varmluft från lägenheterna samt att tillvarata solens energi med hjälp av solpaneler. Detta kompletteras med fjärrvärme.

Ett av kommunens kriterier, när man inbjöd till markanvisningstävling, vad att bygget skulle göras i trä. De två husen som nu byggs har en fasad av stående träpanel.

– Det blir lite mer komplicerat i och med att vi bygger i trä. Det är mycket att ta hänsyn till när det gäller brandrisken. Till vår hjälp har vi två killar som jobbat i Australien, med just höga trähus, som har arbetat fram en bra lösning till oss.

Samverkan

Att arbeta i samverkansentreprenad, eller partnering, ser både Örjan Nässlander och Markus Höglund, platschef på Elms byggnadsfirma AB, som fördelaktig.

– Vi kommer väldigt bra överens med beställaren, som är väldigt aktiv, vilket vi tycker är roligt. Partnering kräver en aktiv beställare eftersom det inte finns någon teknisk beskrivning eller någonting som säger hur det ska göras. De gånger vi däremot jobbar som totalentreprenör har vi en beskrivning på hur vi ska ta fram ritningar och hur beställaren vill ha det. Här tar vi istället fram allting löpande, tillsammans. Det kräver en aktiv insats från alla parter, säger Markus.

Ytterligare lägenheter

Bygget av de 43 lägenheterna startade i september förra året. Utöver dessa finns ytterligare 27 lägenheter i en option, som kan börja byggas när de första två husen är fyllda.

– Idag har vi en kö på drygt 100 personer som har anmält sitt intresse på varje hus, men som inte är bindande på något sätt eftersom hyrorna ännu inte är satta. Går det väldigt fort att fylla dessa två hus kommer vi dra igång och bygga de ytterligare 27 lägenheterna. Skulle det däremot gå trögt så kommer vi vänta, säger Örjan.

I anslutning till lägenheterna kommer det att anläggas en stor parkeringsyta, tio elladdningsstolpar och motorvärmare, förråd och cykelförråd. De nya hyreslägenheterna ska vara inflyttningsklara under det första kvartalet 2024.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se