Fasta avgifter sänker värdet att spara på fjärrvärme i Karlstad

Det pågår sedan många år ett omfattande arbete hos våra medlemmar med till exempel investeringar i energieffektiviseringar, installation av solceller och nya laddstolpar för elbilar, klimatanpassningar för att säkra hus mot översvämningar och förbereda inomhusmiljöer för ett varmare klimat. För allt fler av våra hyresgäster blir det också allt vanligare med individuell mätning av värme och vattenförbrukning och de tidigare så kallade soprummen är numera moderna miljörum för sortering och återvinning. Dessutom ger digitaliseringen och användandet av artificiell intelligens helt nya klimatsmarta lösningar.

Fastighetsägarna vill ta ansvar för de kommande generationernas livsmiljö. För att detta ska vara möjligt krävs det att samhället och kommunerna ger rätt förutsättningar för omställning. Här finns det idag mer att önska. Låt oss peka på ett exempel som dessvärre visar hur det inte borde fungera.

Tillsammans med övriga medlemmar i Nils Holgersson-gruppen har Fastighetsägarna undersökt i vilken utsträckning minskad förbrukning av el och fjärrvärme resulterar i minskade kostnader för konsumenten i 30 av Sveriges största kommuner.

För en Karlstadbo eller fastighetsägare som sparar sin fjärrvärmeanvändning med 25 procent minskar räkningen från Karlstad Energi med bara 12 procent. Bor man i stället i Borås leder samma minskning av förbrukningen till 22 procents lägre kostnad. Jämförelsen visar också att en minskad mängd avfall med 25 procent i Karlstad endast leder till en ekonomisk besparing med 6 procent. Att jämföra med snittet för de studerade kommunerna, där en minskad avfallsmängd med 25 procent innebär en kostnadsreduktion på 13 procent.

Här behövs en diskussion och förändringar lokalt. Vi Fastighetsägare menar att det måste vara lönsamt att agera miljövänligt. Att investera i energieffektivitet och en lägre energiförbrukning borde uppmuntras.

Sanna Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se