Nya Mörmoskolan tar form på Hammarö

Mellan Hammarö utbildningscenter och Hammarö arena växer nya Mörmoskolan, årskurs 7-9, fram. Den nya skolan blir drygt 5000 kvadratmeter stor och byggs i trä.

– Det känns väldigt rätt i tiden med tanke på att KL-trä framställs ur en förnyelsebar råvara i en process med låg klimatpåverkan och att stommen binder koldioxid hela sin livslängd, säger projektledare Stina Jordell.

I oktober 2021 fattade Hammarös kommunfullmäktige beslut om att, under 2022, påbörja arbetet med att bygga en ny högstadieskola för Mörmo 7-9, på området mellan Hammarö utbildningscenter och Hammarö arena. Sedan dess har den nya skolan börjat växa fram. Det förberedande markarbetet startade under hösten 2022 och i november togs det första spadtaget för att symbolisera byggstarten.

Trästomme

Högstadieskolan kommer att få en bruttoarea på 5635 kvadratmeter stor och byggs i två våningar.

– I ett tidigt skede hade vi två val av stomme att välja bland – det traditionella stål och betong eller trästomme. Då tog vi beslutet att det skulle vara KL-trä, vilket kändes jättebra och väldigt rätt i tiden med tanke på att KL-trä framställs ur en förnyelsebar råvara i en process med låg klimatpåverkan och att stommen binder koldioxid hela sin livslängd, berättar Stina Jordell, projektledare, Hammarö kommun.

När beslutet om stomme var taget skred man, tillsammans med arkitekt och skolrepresentanter, till verket för att komma fram till hur den nya skolan skulle se ut för att bäst passa verksamheten.

– Det har varit ett väldigt nära samarbete med alla inblandade. Förutom 7-9-verksamheten ska även en grundsärskola och en träningsskola få plats.

Miljöfokus

Uppförandet av den nya skolan görs i partneringsamverkan mellan Hammarö kommun och Byggdialog. I byggprocessen finns ett omfattande miljötänk och man bygger utifrån miljöbyggnad silver. Förutom att man bygger med trästomme har man även valt att använda så kallad grön betong.

– Då byter man ut en del av cementen till flygaska och masugnsslagg som bindemedel. Tack vare att vi har en huvudkonstruktör som också värnar om hållbarheten har vi tillsammans inte varit främmande för innovativa lösningar. En annat sådan lösning är till exempel att vi använt bärande stålpelare som man kan lyfta ut och återanvända på ett enklare sätt än vad man kan med en vanlig, berättar Stina.

Man planerar även för att återanvända mycket av det som finns i modulerna på Mörmofältet, där eleverna idag har sin undervisning, till exempel möbler, dragskåp och hemkunskapskök.

Tillväxt

Den nya skolan byggs för 400 elever, vilket gör att det finns en tillväxtmöjlighet, berättar Stina.

– Idag är det 280 elever som har undervisning i modulerna på Mörmofältet. Anledningen till att det byggs för 400 är att man inte riktigt kan säga hur många elever som kommer gå här om tio år.

När skolan står klar kommer den att inrymma slöjdsalar, hemkunskapssalar, musik, NO-salar, cafeteria, bistro och matsal.

– Vi ska mura hela fasaden, så det är ingenting utifrån som kommer att skvallra om KL-trästommen.

På taket kommer det placeras solceller för cirka 90 000 kilowattimmar. Skolan ska stå färdig, och redo för undervisning, lagom till höstterminen 2024.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se