Nya lokaler ger nya möjligheter för djursjukhuset

Karlstad Djursjukhus Evidensia har byggt ut och totalrenoverat sina lokaler på Färjestad. Med fler kontor och bättre planerade behandlingsrum kan nu verksamheten förbättras ytterligare.

Det var i mars förra året som renoveringen och utbyggnaden av Karlstad djursjukhus Evidensia startade. De tidigare lokalerna räckte inte längre till för verksamheten, men då

djursjukhuset ligger på en tillgänglig och väletablerad plats som folk känner till valde man att bygga om på befintlig plats.

Med Byggteknik i Karlstad som totalentreprenör har lokalerna sedan dess förvandlats från 70-talsgula väggar till helvitt och en smartare planlösning och ytor mer anpassade för verksamhetens behov. Vid tid för intervjun, i slutet på mars, har slutbesiktning precis ägt rum.

Projektet har delats in i åtta olika etapper, noga planerat för att störa den fortgående verksamheten så lite som möjligt.

– Det har varit ett samarbete från båda parter, för att vårt arbete ska kunna fungera samtidigt som djursjukhusets verksamhet måste kunna fortgå normalt. Men det har fungerat fint, säger Anders Lind, platschef på Byggteknik i Karlstad.

– Alla har varit så tillmötesgående, säger Lovisa Forslund, tillförordnad klinikchef.

Nu återstår bara finlir på bygget.

– Det sista vi har kvar är målningen på utsidan när temperaturen blir rätt, säger Anders.

Välplanerat

I stort sett har hela byggnaden renoverats och ytan blivit större. Väntrum och reception har byggts om och skapat två nya behandlingsrum. De har fått fler, större och mer trivsamma burar och uppvakningsburar och två separata väntrum för hund och katt. Ett av behandlingsrummen är nu enbart för exotiska djur, så som fåglar, gnagare och reptiler, där hundar och katter inte får komma in. Detta för att de kan vara känsliga för dofter från rovdjur eftersom de själva är bytesdjur, förklarar Malin Hedh, djursjukskötare.

– Vi har också fått en större IVA-avdelning, bättre anpassad efter våra behov med fler platser och bättre övervakning. Likaså en IVA-isolering med egen ingång, för smittoriskens skull. Vi har även behandlingsrum med egen ingång, berättar hon.

De har också fått nya kontor, operationssalar och ny avancerad narkosutrustning. Ny röntgen och inte minst den nya skiktröntgen – den allra största investeringen.

– Den finns bara hos oss, på Solstaden och i Torsby. Med hjälp av denna kan vi se mycket mer detaljerat och lättare hitta tumörer och annat. Detta gör att vi kan utöka vår verksamhet.

Verksamheten har också fått nytt rehabiliteringsrum och labbet har blivit större och har nu två rum. På översta planet, lite separerat från övriga verksamheten, finns en ny och större utbildningssal, mötesrum, två nya sovrum för övernattande personal och ett träningsrum för de anställda. Där kommer också finnas pausrum, kontor och en granskningsstation för röntgen.

Genomgående har de nya lokalerna stora fönster och många glaspartier för att ge en öppen insyn och mycket ljusinsläpp.

– Det gör mycket för arbetsglädjen att det är fint. Lokalerna är nu också utformade så att vi ska kunna jobba både mer ergonomiskt och effektivt, avslutar Malin.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se