78 nya hyreslägenheter på Våxnäs

Patrik Björk, platschef på Serneke, Barbora Danese Pohorela, projektchef på Willhem och Niclas Nyman, entreprenadingenjör på Serneke, framför bygget på Våxnäs i Karlstad. Foto: Lisa Harkman

I november 2023 startade Willhem, tillsammans med byggföretaget Serneke, arbetet med två nya punkthus. I juni 2024 kommer 78 nya hyreslägenheter att finnas färdiga på Våxnäs i Karlstad. 

De två nya flerbostadshusen är så kallade punkthus. De kommer att ha 39 lägenheter vardera, fördelat på ettor, tvåor och treor, de flesta med balkong. Husen får åtta våningsplan plus en våning för teknik- och förrådsutrymme – alla lättillgängliga tack vare hissen. På bottenplan kommer barnvagns- och rullstolsförråd att finnas tillsammans med teknikutrymme och elrum.  

Barbora Danese Pohorela, projektchef på Willhem, berättar att husen kommer att vara nedsänkta, ungefär en halv meter.

–       Det är ett tillgänglighetskrav, men på så sätt får vi också in ett extra våningsplan. Vi har maxat byggrätten, kan man säga. 

Snabbt bygge

Totalentreprenör för bygget är Serneke, som har valt att använda sig av helt prefabricerade komponenter. 

–       Vi vill ha täta hus så snabbt som möjligt för att kunna värma upp och skapa rätt förutsättningar för uttorkning. När komponenterna levereras har vi även förgjutit in mycket el och ventilation, berättar Niclas Nyman, entreprenadingenjör på Serneke. 

Valet av prefabricerade komponenter gör att själva bygget går snabbt. 

–       Båda husen kommer att stå på plats på tio veckor, det är två våningar i veckan, så extremt fort kommer det att gå, säger Patrik Björk, platschef på Serneke. 

De nya husen kommer att miljöcertifieras. Det innebär att bygget genomförs med fokus på långsiktighet och med minsta möjliga påverkan på miljön. 15 indikatorer värderar allt från värmeeffektbehov till användning av miljöskadliga ämnen – vilket senare ska mynna ut i certifikat för Miljöbyggnad Silver. 

–       Det är ganska mycket att ta hänsyn till när det gäller miljöbyggnader. Vi har bland annat höga krav på entreprenörer och vi måste mäta temperatur och luftfuktighet på varje våning varje dag under byggets gång, berättar Niclas Nyman. 

När stommen är monterad kommer fuktmätare och temperaturgivare installeras på varje våning för att man ska kunna arbeta förebyggande och snabbt agera om något värde skulle avvika mot uppställda krav. 

Elbilsladdare

Fasaden på de två husen kommer att bestå av målad betong med mönster i. Fasaderna levereras grundmålade och ska målas på plats en gång till. De nya husen byggs på det som tidigare var parkeringsytor för de boende i befintliga flerbostadshus. Därför kommer även utemiljön att uppdateras med, bland annat, nya parkeringsplatser, nya miljöhus för sopsortering, rekreationsplatser, vändplan och uppställningsyta för utryckningsfordon. 

–       Det blir 59 nya parkeringsplatser för de nya hyresgästerna. Sex av dessa kommer att ha möjlighet för laddning av elbilar, berättar Barbora Danese Pohorela. 

De nya husen kommer att stå färdiga på Våxnäs i juni 2024, med möjlighet till inflyttning efter sommaren. 

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se