Nytt LSS-boende snart inflyttningsklart

Det nya LSS-boendet i Härtsöga närmar sig sin slutbesiktning, trots en viss tidsförskjutning. Den 700 kvadratmeter stora byggnaden med sex specialanpassade lägenheter ska vara klar för inflyttning i vår.

Under 2021 började rivningen av den så kallade HA-gården i Härtsöga, där MC-klubben Hells Angels tidigare hade sin verksamhet, men som övertogs av Karlstad kommun år 2013. Sedan arbetet startade har flera byggnader rivits, bland annat en lada och ett större garage. På platsen står där nu ett nästintill färdigställt LSS-boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Byggnaden omfattar totalt 700 kvadratmeter, fördelat på sex specialanpassade lägenheter.

–       Lägenheterna har stora krav på bland annat ljudisolering, därför ligger de inte vägg i vägg med varandra så att ljud kan transporteras mellan, berättar Korosh Akbarzadeh, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun.  

Till följd av kravet på ljudisolering har byggnaden en speciell form med gemensamhetsutrymmen och personalutrymme centralt och tre lägenheter på vardera sida. Varje lägenhet har även en egen trädgård, där de boende inte heller ska ha insyn till varandra. Lägenheterna är cirka 52 kvadratmeter vardera, fördelat på vardagsrum, sovalkov, badrum, kök och matplats. 

Speciallösningar

Då boendet är till för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har man fått bygga för att täcka alla behov. 

– Lägenheterna utformas ändamålsenligt och med stor vikt på säkerheten för de boende. Det innebär bland annat att det inte ska vara några synliga och åtkomliga installationer, väggarna är av hållbar betong och att stora delar av belysningen styrs utifrån, berättar David Ingfeldt, platschef på Veidekke, som är totalentreprenör. 

Boendeformen är den första av sitt slag i Karlstad, men Veidekke har ändå dragit nytta av erfarenheter från ett liknande bygge i mindre format som Karlstads kommun lät bygga i Vålberg för några år sedan. 

–       Det har varit nyttigt att kunna se tillbaka på speciallösningar där och sedan anpassa dem till detta bygge, säger Philip Kruse, arbetsledare på Veidekke. 

Byggnaden består av en betongstomme, med träfasad och rött tegeltak.

–       Det är kiselbehandlad träpanel som ska gråna vackert med tiden och få ett naturligt träutseende, berättar David.

Solceller har installerats på en del av taket och uppvärmningen är bergvärme. 

Slutbesiktning

Den ursprungliga planen var att boendet skulle vara klart i december 2022, men kvalitetsavvikelse på levererade betongelement och åtgärdande av dessa gjorde att tidplanen fick göras om. 

–       Det ska vara klart för besiktning i april. Så snart slutbesiktningen är godkänd och alla nödvändiga beslut från stadsbyggnadsförvaltningen är fattade, ska de boende sedan kunna börja flytta in, säger Korosh.   

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se