Tre nya hyreshus på Kasernhöjden

Det är mycket på gång på Kasernhöjden i Karlstad. Tre nya bostadskvarter, under namnet Bergskammen, byggs parallellt i olika stadier. I juni 2024 kommer alla tre hus vara färdigbyggda, men inflyttning sker i takt med att husen blir klara.

De tre nya bostadskvarteren på Kasernhöjden är ett projekt som drivs av Albér fastigheter med Serneke som totalentreprenör. Projektet har köpts upp av SBB. Samarbetet fungerar bra mellan samtliga parter.

– SBB är kontinuerligt involverade i och informerade om processen. De har varit med och gett önskemål på fastighetsbeskrivningen och vi har täta avstämningar, säger Filip Eriksson, delägare på Albér fastigheter.

– Vi har fått väldigt välprojekterade handlingar från första början. Det är väl genomarbetat, vilket underlättar för oss som bygger, säger Mattias Trandem, platschef på Serneke.

– Det är attraktiva och hållbara bostäder som skapas i detta projekt och som vi ser fram emot att äga och förvalta. Vi hoppas och tror på ett stort intresse för att bo i detta kvarter och kommer snart att påbörja marknadsföring och uthyrning, säger Faris Pita, affärsutvecklare på SBB.

302 hyresrätter

Byggnationerna ska mynna ut i tre bostadshus med totalt 302 hyresrätter. Husen byggs i tre olika etapper där det första planeras att vara färdigställt i sista kvartalet av 2023 medan det sista kommer stå klart i juni 2024.

– Vi är i gång i alla tre kvarteren i tre olika stadier. Vi står just nu i färdigställandet av kvarter ett med målning, vi håller på med stommen i kvarter två och så kör vi grundläggning i kvarter tre, berättar Mattias och tillägger:

– Det är roligt att bygga allt i en följd, det blir effektivt. Samtidigt står vi i utmaningen med en väldigt trång arbetsplats med tanke på logistik och annat, då vi har berget på ena sidan och bilvägen (Infanterigatan) på andra.

Vid tid för intervjun ser kvarter tre ut att inte vara så långt gånget, men gjutning av första plattan ligger bara några veckor bort.

Husen byggs i fem, sex respektive sju våningar och de har alla samma konstruktion med blandad grundning på berg och pålar. De byggs genomgående av betong och har plåttak. Något som utmärker byggnaderna är att samtliga har varierande fasadmaterial i tegel, trä och plåt.

Lägenheterna är hyresrätter och kommer bestå av ett till tre rum och kök och ligga mellan 30 och 64 kvadratmeter i storlek. Flertalet av lägenheterna får antingen balkonger eller uteplatser.

Längst ner kommer det finnas ett parkeringsgarage i samtliga hus och in mot slänten kommer det vara gemensamma gröna innergårdar.

Det råder högt tryck på lägenheterna och fastighetsägarna kommer tillträda bostäderna så fort respektive hus blivit klart.

Energifokus

I projektet har man stort fokus på energi, bland annat genom bergvärme som uppvärmningskälla.

– Vi har borrat sju kilometer med cirka 35 skivhål och så har vi fjärrvärmepumpar, berättar Mattias och fortsätter:

– Vi har också väldigt välisolerade väggar och bjälklag, det är lite extra utöver det vanliga.

Husen kommer byggas enligt samma princip som gäller för energikraven till Miljöbyggnad silver.

– Serneke har också egna hårda miljökrav som handlar om att sortera och återvinna byggavfall, berättar Mattias.

Eventuellt blir det dessutom solceller.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se