Så blir nya gångbron mellan Färjestad och Råtorp

En tillfällig bro byggs där arbetet med den riktiga bron utgår ifrån. /Foto: Erik Lundh

Nu har arbetet med den nya gång- och cykelbron mellan Färjestad och Råtorp påbörjats. Med sina nästan 300 meter blir det en av Karlstads längsta broar i stål. 

Det är tätt mellan broarna i de västra och östra älvfårorna men i Karlstads norra del är de färre. Nu har därför arbetet med den nya bro som ska gå över Klarälven mellan Råtorp och Färjestad, i höjd med parkeringen till Löfbergs arena, påbörjats.

– Alla som bor på Rud och Färjestad kommer plötsligt få väldigt nära till I2-skogen, sen blir det en genare väg till universitetet för de som bor på Älvåker och Råtorp, säger Stefan Prochazka, Karlstads kommun. 

Tanken med bron är att binda samman Karlstads norra stadsdelar och göra Karlstad till en mer tillgänglig cykelstad.

Arbetet

Det var 2017 som detaljplanen för bron vann laga kraft och 2019 gjordes en naturinventering i älven. Då hittades flat dammussla och spetsig målarmussla.

– Vi sökte av området som vi ska bygga på. Vi hade dykare som tog upp 13 150 musslor för hand och la dem i ett nät. Sen fraktade de dem längre upp i älven nära strandkanten vilket var en bra plats för dem enligt de som vet sånt, fortsätter Stefan.

Det var först i januari i år som arbetet kunde dras igång efter att upphandlingen blivit klar, varpå ytterligare 620 musslor behövde flyttas initialt.

Just nu byggs en tillfällig bro, där man ska kunna stå och jobba från när den riktiga bron byggs.

– Vi började med att göra det som är på mark, det var vi klara med i september. Sen var vi tvungna att vänta eftersom vi bara får arbeta i vatten mellan oktober och mars.

Klarälven är nämligen ett så kallat fisk- och musselvatten, vilket innebär särskilda regler att förhålla sig till.

Den tillfälliga bron är stående på pålar med luftiga däck.

Gestaltning

Från den tillfälliga bron inleds så småningom borrningen av pålar av Färjestadsbron.

– Det är 14 stålpålar som sitter parvis längs hela bron. Det ska vara klart innan mars, sedan får vi ju återigen inte arbeta i vattnet. Men då kan vi påbörja överbyggnaden.

Brons gestaltning är resultatet av en arkitekttävling. Den kommer bli 290 meter lång och ha en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter.

Den kommer svänga lätt och ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk som står direkt på pålar.

När du går över bron kommer du kunna se rakt igenom durken och rätt ner i Klarälven. Tanken är att snö och regn ska åka rakt ner i älven och att bron därmed blir enklare att vinterväghålla.

Bron kommer dock vara anpassad för mindre plogbilar. Ambulanser kommer också kunna ta sig över.

En knapp meter av mittbanan kommer vara i tårplåt som inte är ihålig för att öka tillgängligheten.

– Hela bron är gjord av stål utom landfästet, där är det betong. Hela överbyggnaden tillverkas i fabrik, sedan görs det lite mer arbete på plats innan man lanserar ut 37-meterssektioner på pålarna.

Projektet planeras vara klart hösten 2023. 

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se