De vill främja energigemenskaper med nytt projekt

En energigemenskap gör det möjligt att göra en större investering så att elen räcker och blir över. Foto: Pressbild

En förordningsändring som trädde i kraft 1 januari 2022 gör det nu enklare att dela el mellan bostadshus. Nu ska ett värmländskt initiativ göra det enklare att skapa sina egna mindre energisamhällen.

ENERGI. Som det ser ut idag är det hanterbart för gemene man att hantera solceller, småskalig vattenkraft och även mindre vindkraftverk för att producera egen förnybar energi – och är man fler så blir det ännu enklare.

– Tillsammans har du möjlighet att göra en större investering. Ska du ha solceller kanske du även har begränsad med takyta. Antingen sätter du då solceller på de bästa taken i ditt område eller om du bor i en by och har tillgång till ett gärde finns möjlighet till en större anläggning med batterilagring så att elen både räcker och blir över så du kan sälja den vidare, säger Anders Björbole, projektledare på Coompanion Värmland.

EU uppmuntrar till energigemenskaper och i länder som Spanien, Portugal, Italien och Tyskland är konceptet inte helt ovanligt.

– Men i Sverige har tyvärr implementeringen av regelverket från EU fastnat i vår byråkrati.

Projektet

Coompanion finns i hela Sverige, med 25 självständiga regionala organisationer som ägs och styrs lokalt. Det är en rådgivarorganisation som genom bidrag från Tillväxtverket tillhandhåller gratis rådgivning till enskilda personer, grupper, föreningar och företag som vill förverkliga sina idéer tillsammans.

Coompanion i Karlstad inledde nyligen ett projekt för att hjälpa till vid implementering av energigemenskaper som nu är finansierat av Energimyndigheten.

– Just har vi inget skarpt läge än men vi har ett antal som vi pratar med som är intresserade.

I projektet ingår det att plocka fram ett digitalt verktyg som ska göra det möjligt för den som är intresserad att skapa en energigemenskap att få en överblick på vilka möjligheter som finns.

– Där ska man kunna titta på en karta av sitt område för att se hur elförsörjningen ser ut och hur man skulle kunna skapa en rörelse med energigemenskap.

I verktyget kommer det också gå att se nyckeltal för hur många kilowatt-timmar per år som går att få ut på till exempel solpaneler eller ett vindkraftverk samt ungefär hur stor investering det skulle bli.

Med i verktyget kommer det också finnas en elritning för en batterilagring till en laddstation.

– Sedan kan man bara vända sig till den lokala elektrikern så bygger man en egen mack, dessa ska vara klara i januari.

Utbildning

Parallellt med det här projektet håller de även på att utbilda alla Coompanions regionala rådgivare.

– Vi har gjort en omgång i september så gjorde vi i huvudsak en digital utbildning i Karlstad. I januari ska vi ha ytterligare en utbildning i Glava. Där kommer vi ta dit rådgivarna.

Projektet har en tidsbegränsning fram till halvårsskiftet nästa år.

– Men sen är ju tanken att det här ska leva vidare. Vi hoppas att det ska växa fram en rörelse runt det här och att folk tar över sin energiförsörjning så långt det är möjligt. Både att man säkerställer sin miljöinsats och stärker sin ekonomi.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se