Nystart för Selmagården i Sunne

Totalrenoveringen av Selmagården i Sunne närmar sig sitt slut. Till sommaren 2023 kommer projektet vara klart och huset fyllt och uthyrt av olika verksamheter.

– Vi har rivit ut det mesta av det gamla och gjort om, säger Niclas Jansson, VD på Sunne fastighets AB.

Det har hänt mycket på Selmagården intill Fryken i Sunne de senaste åren. Det forna hotellet och restaurangen, som kom att bli äldreboende och sedan flyktingförläggning, väntar nu helt nya tider. Lokalerna är snart färdigrenoverade, redan uthyrda och de nya verksamheterna på intågande.

När Sunne fastighets AB köpte fastigheten 2018 gick funderingarna på vad fastigheten skulle användas till.

– Det fanns vissa önskemål från Sunne kommun om fler kontor för hälsa, vård och omsorg, vilket blev det första delprojektet som drogs igång. Därefter växte idén om särskilt boende, vilket blev ganska omfattande med 36 lägenheter, som också passar i fastigheten. Kontrakt har också skrivits med regionen så nu blir det även folktandvård och folkhögskola. Sedan har vi fyllt resterande delar med hjälpmedelsverksamhet i Sunne kommun med lager för deras verksamhetsprodukter. Även ett kontor för samhällsbyggnadsenheten i Sunne kommun, säger Niclas Jansson, VD på Sunne fastighets AB.

Delprojekt

Projektet startade i slutet på 2019 och beräknas vara klart till sommaren 2023. Totalentreprenör är Byggdialog.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Byggdialog och deras underentreprenörer. Vi har haft en bra dialog och tät kommunikation, det har fungerat väldigt bra från projektering till verkställande och diverse avstämningar, säger Niclas.

Den tidigare fastigheten har totalrenoverats.

– Vi har rivit ut det mesta av det gamla och gjort om. Men vi har inte behövt riva så många innerväggar som befarats, då de forna hotellrummen har kunnat slås ihop två och två och gjorts om till lägenheter för särskilt boende.

Arbetet har delats in i delprojekt.

– Jobbet har flutit på bra och vi ligger i plan. Vi har gjort slutbesiktningar på fem av sju delprojekt i huset. Det som återstår nu är folkhögskolans lokaler, vi har påbörjat arbetet och kommer vara klara till sommaren. Vi har också en konferensavdelning kvar som kommer bli klar i februari, berättar Oskar Näsfält, projektledare på Byggdialog.

– Sista delen i projektet blir att färdigställa utemiljön, tillägger Niclas.

Den totala budgeten låg inledningsvis på 275 miljoner kronor inklusive inköpet på 16 miljoner. Troligtvis kommer projektet dock landa på fem miljoner under budget, då Sunne fastighetsbolag och Byggdialog menar att de kunnat göra ett mycket bra projekt trots kristider med höjda priser och sämre tillgång på material.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se