Ny skola byggs i Slottsbron

Jonas Melin, arbetsledare på Häggmarks, och Magnus Bryske Morin, projektledare på Grums kommun, berättar hur Slottsbrons nya skola kommer att bli. Foto: Lisa Harkman

Våren 2021 brann Slottsbrons F-3-skola ner till grunden och verksamheten tvingades övergå till undervisning i tillfälliga baracker. Nu är bygget av en ny och förbättrad skola i full gång.

Det blir en helt ny nivå på den här skolan, säger Magnus Bryske Morin, projektledare på Grums kommun.

Sommaren 2022 startade arbetet för att ersätta den gamla F-3-skolan i Slottsbron som totalförstördes i en brand 2021. Magnus Bryske Morin, projektledare på Grums kommun berättar att man har velat skynda på processen så gott det går.

– Vi har velat ersätta den gamla skolan så snabbt som möjligt. Dels för att det är ganska kostsamt att hyra de tillfälliga barackerna där undervisningen pågår nu, och dels för att verksamheten ska kunna återgå till det normala.

För att få en snabbhet i projektet har man valt att anlita Häggmarks byggmodul AB som totalentreprenör och på så sätt använda sig av färdiga moduler i byggprocessen.

– Vi hade alla väggar monterade på en dag. Inom en vecka var byggnaden vattentät, berättar Jonas Melin, arbetsledare på Häggmarks.

Ny nivå

Den nya skolan, som är 430 kvadratmeter stor, ska vara klar i april 2023. Den blir inte bara ny, den blir också förbättrad på flera sätt, berättar Magnus.

– Verksamheten har fått vara väldigt delaktig i utformningen av planlösningen och fått komma med önskemål. Det blir en helt ny nivå på den här skolan, helt klart.

Bättre helhetsflöde, ett nytt separat torkrum med fuktaggregat och större lokaler är bara några av förbättringarna, berättar han.

– Det blir två stora klassrum på 60 kvadratmeter vardera och tre rejäla grupprum på 20 kvadratmeter styck.

Då byggnaden är eluppvärmd har man valt att installera en värmepump och golvvärme för att få en bättre verkningsgrad. Även solpaneler har installerats på taket för att hålla nere elenergiförbrukningen.

– De får en helt annan möjlighet att hålla nere driftkostnaden med det här systemet, säger Magnus.

Ljudnivåer

För att klara ljudkraven som finns för skolmiljön har Häggmarks jobbat extra mycket med vägglösningar för att få till den bästa blandningen av isolering, reglar, gips och fog.

– Det finns till exempel inga gipsskivor som passerar en vägg. På så sätt får man ingen ljudöverföring via gipsen, berättar Jonas.

Vid det så kallade teknikrummet, där värmepumpen förvaras, har man valt att sätta upp dubbla väggar med full isolering.

– Det kommer inte bli något störande ljud därifrån, säger Jonas.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se