Skattkärrsskolans första etapp avklarad

Calle Frisk, projektledare på Karlstads kommun och Henrik Jonsson, projektchef på Serneke, framför Skattkärrsskolans nya entré.

Omvandlingen av Skattkärrsskolan fortsätter. Under det senaste året har den 2 400 kvadratmeter stora tillbyggnaden färdigställts och överlämnats till verksamheten. Kvar återstår en omfattande renovering av de redan befintliga lokalerna samt den nya utemiljön.

Under sommaren 2021 påbörjades markförberedelserna och under hösten kom bygget igång. Sedan dess har den 2 400 kvadratmeter stora tvåvåningstillbyggnaden som sammanlänkar de befintliga byggnaderna färdigställts och överlämnats till verksamheten.

– I den byggnaden finns nu en expedition, sex klassrum, en musiksal och all administration för lärare och pedagoger. Där finns även ett ”ur och skur”-fritids, berättar Calle Frisk, projektledare på Karlstads kommun. 

Nu har man gått vidare in i de tre befintliga huskropparna som ska genomgå en omfattande renovering. Bland annat kommer man att installera ett helt nytt storkök med tillhörande matsal samt en ny slöjdsal. 

Miljövinster

När projektet är helt klart, i slutet av 2023, har man fått en sammanhängande stor skola som dessutom är mer kostnadseffektiv. En del i detta är de stora förändringar i skolans uppvärmningssystem.

–      För mig är det helt fantastiskt att vi har kunnat konvertera den här fastigheten från olja och pellets till bergvärme. Miljömässigt är det jättestort och man gör så stora miljövinster i och med den omvandlingen. Det är väldigt roligt att få vara med och bidra till miljöpåverkan på ett positivt sätt, säger Calle. 

Drygt 200 solpaneler har även monterats på den nya byggnaden.

Serneke är totalentreprenör för bygget och Henrik Jonsson berättar att ett miljötänk genomsyrar hela projektet.

–      Saker som vi har rivit har vi försökt att bygga in igen, till exempel. Mycket material har också gått till kommunens byggåterbruk där man restaurerar och säljer vidare byggmaterial. Det är kul att vi inte behöver slänga allting som blir över.

Återbruket kommer även återspegla sig i den nya utemiljön runt skolan.

–      När vi har byggt de nya lekplatserna så har vi, istället för att köpa nytt, återanvänt till exempel stockar från tallar som vi ändå varit tvungna att fälla.

Speciellt projekt

Bygget har flutit på bra, utan större förseningar och strul. Men att genomföra ett så stort projekt i direkt anslutning till en aktiv skolverksamhet har varit en utmaning, säger både Henrik och Calle.

– Vi har haft minst ett möte i veckan, för att få allting att fungera på bästa sätt för alla inblandade. Det har varit ett speciellt projekt eftersom det är många människor som hela tiden är väldigt nära byggarbetsplatsen, säger Henrik. 

–      Verksamheten har verkligen varit förstående och vi möts alltid av glada miner. Även om vi har tagit deras yta i anspråk under en tid så har dialogen mellan verksamheten och entreprenörerna varit fantastisk. Jag vill verkligen framföra en eloge till hela skolverksamheten, för det är inte lätt att ha en byggarbetsplats runt knuten i sin arbetsmiljö. 

– Samarbetet med underentreprenörer, verksamheten och beställarna har fungerat otroligt bra. Alla jobbar för projektets bästa och är väldigt lösningsorienterade, tillägger Henrik.

lisaharkman

 lisa@svenskmediakonsult.se