De undersöker möjligheterna effektivisera kollektivtrafiken

Foto: Region Värmland, fotograf Øyvind Lund

Nu inleder forskare i Karlstad projekt där anropsstyrd kollektivtrafik införts i städer för att få en förståelse för om eller när denna typ av lösning kan skapa tillgänglighet och vara ett energieffektivt alternativ.

Projektet sker i samverkan mellan Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet och Region Värmland med syfte att utveckla ny kunskap kring dynamisk kollektivtrafik och förstå förutsättningar för förändrat resande. Ett särskilt fokus riktas mot medborgares känsla av autonomi och upplevd tillgänglighet i relation till nya dynamiska mobilitetslösningar.

– För en omfattande omställning till ett mer transporteffektivt samhälle behövs fördjupad kunskap om vilka konsekvenser det kan medföra för individen. Kollektivtrafiken har en viktig samhällsbärande funktion i ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle, säger Lars E. Olsson, projektledare och professor i psykologi vid CTF.

Säkerställa

Nya mer flexibla, dynamiska kollektivtrafiktjänster behövs testas och utvärderas för att bättre kunna matcha efterfrågan, effektivisera resursanvändning och möta individers behov. Då kan nya lösningar utformas för att på bästa sätt säkerställa en känsla av självbestämmande och frihet samtidigt som energieffektivisering åstadkoms.

– Projektet bidrar till ökad kunskap kring nya flexibla transportlösningar och förslag på hur de kan vidareutvecklas och bli mer effektiva för att attrahera och bibehålla nya användare, säger Robert Sahlberg, affärsutvecklare vid Region Värmland.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se