Nu ska Välsvikens infrastruktur bli bättre

Infrastrukturprojekt på Välsviken.

Vid Välsvikens handelsområde har infrastrukturen varit i behov av en omstrukturering. När området dessutom utökar har behovet ökat. Nu har totalentreprenör Infrakraft dragit igång arbetet.

Många använder avfarten från E18 till Välsviken bland annat för att ta sig till handelsområdet eller till Kronoparken. Dessutom finns logistikföretag på området och det rör sig mycket tung trafik där.

Trafiken vid Välsvikens handelsområde är därför stundvis väldigt ansträngd, något som Karlstads kommun länge velat hitta en lösning på.

– Tidigare gjorde vi om vid västra infarten till området och då har det blivit lite bättre. Men sen har det varit tryck på exploatering på andra sidan vägen, säger Michael Sundholm, utvecklingssamordnare på Karlstads kommun.

Nu när markarbeten kommit igång för att möjliggöra en utbyggnation av handelsområdet – bland annat kommer byggvaruhuset Bauhaus och drivmedelsstationen OKQ8 – har även ett infrastrukturprojekt dragits igång för att förbättra trafiksituationen ytterligare.

Nya rondeller

Det var i juni som totalentreprenören Infrakraft drog igång med första etappen i infrastrukturprojektet.

– Vi har delat upp projektet i flera olika etapper, anledningen är att få trafiken att flyta under byggtiden, säger Andreas Hultkrantz, platschef Infrakraft.

Under första fasen har man byggt upp ett högerkörfält från E18 mot Välsviksrondellen. Här är det inte längre möjligt att svänga vänster mot Universitetet.

Så planeras den nya infrastrukturen.

Tanken är man så småningom kommer mötas av en cirkulationsplats här med avfarter mot Kronoparken, Välsviken och det nya handelsområdet som byggs.

–  Med den planlösning som finns så kommer vägen från den stora rondellen fortsätta österut, men just nu leder den bara mot en bergvägg.

Totalt blir det två cirkulationsplatser, en stor och en liten. Den mindre cirkulationsplatsen blir vid Banvaktarvägen, som dessutom höjs, och en som avslutar avfarten från E18.

– I första etappen har vi tillverkat avfartsrampen och en del av rondellögat.

Dammar

Dessutom har man också anlagt två stora dagvattendammar som ska säkra upp området för skyfall.

– Det är ganska låg punkt här så det är ganska stora mängder vatten som går här. Detta ska klara ett hundraårsregn. Detta är inte något som funnits innan så det är ju bra att man får med det i detta projekt, säger Ola Norling, byggledare Karlstads kommun.

Nästa etapp består av att bygga påfartsrampen till E18.

– Sen ska vi bygga busshållsplatser både för Värmlandstrafik och Karlstadbuss, fortsätter Ola.

Andreas Hultkrantz, Ola Norling och Michael Sundholm framför dammarna.

Det blir en ny bytespunkt för buss längs Välsviksleden och en ny busshållsplats på Banvaktarvägen.

– Etapp två ska vi försöka bli klar med till jul. Då ska trafiken kunna gå på nyasfalterade vägar.

Man kommer också bygga en gång- och cykeltunnel öster om Välsviksleden.

Hela bygget ska stå färdigt i sin helhet sista augusti nästa år.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se