Nya Orrholmsskolan ger plats för hundratals fler elever

Frida Pettersson (C) och Niklas Wikström (L) med eleverna.

Just nu pågår bygget av nya Orrholmsskolan. Den nya skolan byggs i tre våningar och har plats för cirka 640 elever i f-6 mot dagens 150.

Behovet av fler skolplatser i Karlstads centrala delar ökar. På Orrholmen var skolan gammal och sliten. Nu är det dags för en ny och vid starten av rivningsprocessen i september skulle politikerna Niklas Wikström (L) och Frida Pettersson (C) inleda med att plocka bort ett fönster.

– Lokalen har ställt till problem. Det är trångt och man har inte grupprum. Det är svårjobbat, säger Niklas.

Nu planeras istället en skola i tre våningar samt en fjärde våning med teknikrum, allt som allt på cirka 8125 kvadratmeter. När det står klart kommer skolan gå från att ha plats för 150 elever till omkring 640.

– Det byggs som aldrig förr, det kommer fler bostäder, det kommer fler invånare. Nu blir det bättre lärmiljöer och bättre arbetsmiljöer för personalen, säger Frida.

Nya skolan

Själva byggstarten är i oktober och skolan byggs på samma plats som den gamla.

Orrholmen kallas sedan 60-talet för ”den vita staden” på grund av sin ljusa färgsättning av husen i området och begreppet har tagits med i arbetet med arkitekturen för nya skolan. Fasaden blir i ljust tegel och med plåtdetaljer åt tre håll och mot vattnet blir det betongfasad som målas i en ljus kulör. Det blir lite inslag av trä. 

– Fokus på återbruk har gått genom hela processen. Det handlar både om interiören och rivningsmassor. Man kommer använda det i kommande skola för att göra ett så litet klimatuttryck som det bara går, säger Frida.

Skyddsrum som finns i annan byggnad bevaras. Skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Skolan grundläggs med opålad platta på mark och betongsstomme. Byggdialog är totalentreprenör i en partnering.

– Stombygget startar i januari och fram i vårkanten kommer vi ha första etappen på huset under tak, säger Bosse Rom, projektchef.

 Nedanstående två rader är flyttat från texten om Idrottshallen, ska höra till skolan.

 I skolan blir det tillagningskök för 1000 portioner som kommer att leverera mat även till andra verksamheter.

Fram till att den nya skolan är färdig hålls undervisningen på Skogsbackeskolan på Rud.

Fullstor idrottshall

I februari inleds arbetet med en idrottshall på 1 800 kvadratmeter.

– Vi bygger på samma sätt som de andra vi byggt i kommunen de senaste åren. Den är fullstor och man jobbar med läktare, säger Niklas.

Placeringen av idrottshallen blir invid Orrholmens IP. Kvällar och helger kommer hallen kunna användas av föreningslivet. 

– Idrottshallen får en ljusare fasad med sandwichelement. Det blir lågdelar med fyra omklädningsrum som får träfasad, säger Bosse. 

– Det är blir fantastiskt för de som flyttar in och bor på området. Vi tycker det är väldigt spännande, säger David Johansson rektor på skolan.

Bygget ska vara klar inför höstterminen 2024.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se