Värmlands djurhållning på första plats i hållbarhetsrankning

Värmland hamnar på första plats bland Sveriges 21 län i KRAVs årliga hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruk.

Totalt är det 32 procent av djuren och 28 procent av jordbruksmarken i Värmland som uppfyller KRAVs regler för god djurvälfärd och ett hållbart jordbruk.

– De KRAV-certifierade gårdarna i Värmland bidrar till att minska Sveriges klimatpåverkan och att stärka den biologiska mångfalden. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på djurvälfärd och att man brukar jordbruksmarken på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Emma Rung, vd på KRAV, i ett pressmeddelande.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se