Snart dags för priscermoni för Grundstenen 2022

Minnebergsskolan i Arvika vann förra årets Grundstenen.

Grundstenen är ett pris som varje år delas ut till ett projekt inom bygg- och bostadssektorn som präglats av ovanligt höga hållbarhetsambitioner. Nu har nomineringstiden gått ut.

Priset Grundstenen delas ut av föreningen Hållbart byggande i Värmland. Det kan delas ut till nybyggen med låg energianvändning eller sunda material, det kan gälla varsamma renoveringar som förnyat fastigheten utan att tvinga bort de gamla hyresgästerna.

Det kan också gå till en värdeskapande återanvändning av lokaler som fullgjort sitt ursprungliga syfte, eller projekt mellan husen såsom trafiklösningar som bidrar till en mer hållbar mobilitet eller tydliga ekosystemtjänster i en tätortsmiljö.

Juryn är Karlstadbaserad, men priset kan delas ut till företag i hela Värmland.

Nu har nomineringstiden gått ut och juryn kommer att välja ut några av nomineringarna som de finner särskilt intressanta och titta närmare på dessa.

Den 23 november kommer tre finalister bjudas in till årets prisceremoni och av dessa tre kommer en att utses till vinnare och de båda andra till värdiga andrapristagare.

Förra årets vinnare var Minnebergsskolan i Arvika, övriga finalister var kvarteret Gäddan i Karlstad och Rödklöverns förskola i Karlstad.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se