Ny studie visar att skogsindustriavfall har förädlingsvärden

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet.

Forskning visar att egenskaper hos pappersmassa tillverkad av olika delar från en gran kan ha större förädlingsvärden än man tidigare trott.

Forskningen kan ha betydelse för hur man tar vara på och förädlar en större andel av biomassan från skogen och hur man delar upp råvaran för att få en slutprodukt med specifika egenskaper.

Forskningen genomförs i samarbete av forskare vid Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. 

– Det som vi nu upptäckt genom våra experiment, är att pappersmassa tillverkad enbart av granens grenar har egenskaper som ligger mitt emellan barr- och lövträd, säger Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se