Krönika: “Never waste a good crisis”

Sanna Andersson.

Vi befinner oss i en tid där omvärlden återigen prövar vårt samhälle. Rådande läge med makroekonomisk oro, ökade kostnader och priser samt krig i närområdet påverkar såväl verksamheterna i våra stadskärnor som konsumtionsutrymmet hos besökarna.

De ökade energi- och räntekostnaderna tillsammans med en kraftig inflation gör att köpkraften stryps samtidigt som kostnader för fastighetsägare och lokalhyresgäster ökar. Stadslivet pressas från flera håll.

Om e-handeln var det första omvärldstrycket mot stadskärnorna, så var pandemin och myndighetsrestriktionerna den andra vågen och nu befinner vi oss i den tredje vågen av omvärldstryck som förmodligen är det tuffaste läget.

Fastighetsägarna har tre viktiga medskick i detta kritiska läge – använd kris till utveckling.

  1. Ökad samverkan

I stället för sänkta hyror behöver stadens aktörer tillsammans se hur flödet av människor till och i stadskärnan kan öka och hur sedan den konsumtionsviljan matchas med ett attraktivt utbud.  

  1. Branschbredd

I kärvare ekonomiska tider ökar betydelsen av strategiskt arbetssätt i stadskärnan. Kvantitativa analyser gjorda av HUI visar att branschbredd skapar besöksflöden. När utbudet breddas ökar antalet besökare, i snitt mellan 1 och 2 procent fler besök per ny bransch i stadskärnan.  Alla stadskärnor möter olika utmaningar, men generellt har stadskärnor med variation i butiksutbudet goda förutsättningar att skapa en attraktiv plats.

  1. Delat och flexibelt

Flexiblare regelverk för resurseffektivare lokalanvändning. Genom att avveckla hinder i momsreglerna ökar möjligheten till att använda lokaler under fler timmar och av fler hyresgäster. På så vis underlättas delning av lokaler och uthyrning till föreningar och kulturverksamheter.

Av: Sanna Andersson

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se