Nu förbereds infrastruktur till nya bostadsområdet i Haga

Andreas Hultkrantz, Victor Kjäll och Per-Anders Olsson.

Mellan Hagaleden och Klarälven är det som en kil som nästintill blivit bortglömd när det kommer till bebyggelse. Nu har Infrakraft inlett ett infrastrukturprojekt på området för att möjliggöra byggnationerna av cirka 200 bostäder.

Per-Anders Olsson arbetar som planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen inom Karlstads kommun. Han påbörjade detaljplanen för Haga entré år 2016.

– Men det är ett projekt som det pratats om under lång tid. Åtminstone på 90-talet men säkert innan dess också, säger han.

Det var inte förens HSB och Lundbergs kom överens med garageföreningen om att köpa marken där det tidigare stod ett antal gamla garagelängor vid hörnet Munkforsgatan-Fabriksgatan.

– Sen kom de till oss med det och det stämmer ju överens med alla våra långsiktiga mål om att förtäta och förädla den stad vi har genom att bygga centralt och vattennära.

Just nu pågår infrastrukturprojektet som ska möjliggöra byggnationerna av de cirka 200 bostäder på tre kvarter som planeras till området.

Hagaleden

Just nu pågår arbetet med att förändra Hagaleden. Där byggs en ny avfart till Haga. Det blir en gångbana och kantparkeringar. Det blir också en ny busshållplats. Därmed omvandlas leden från infartsled till infartsgata.

– Hagaleden ska bli lite ”mänskligare”. Vi minskar hastigheten från 70 till 50 kilometer per timme och reducerar ytan för bilar, säger Victor Kjäll, byggledare på Karlstads kommun.

Under byggnadstiden har gatan breddats för att fortsatt kunna ha tvåfiligt.

Munkforsgatan kommer också att byggas om – det planeras för en trottoar på vardera sida av gatan och parkeringsplatser längs med den västra sidan.

Fabriksgatan som går intill Klarälven kommer förlängas.

– Vi flyttar också den osynliga infrastrukturen under marken, det vill säga VA-ledningar, fjärrvärme och sådant som ska gå till byggnaderna, säger Andreas Hultkrantz, platschef på Infrakraft.

Även en befintlig spillvattenledning kommer att ersättas med en ny.

Park och torg

Framöver kommer det, förutom de tre bostadskvarteren, även att byggas en park norröver med lek och aktivitet såsom klätterställning och möjligheter till skateboard. Invid korsningen Munkforsgatan-Fabriksgatan blir det en torgyta.

Cykelvägen har haft några stabilitetsproblem och kommer att rustas upp. Dessutom kommer de anlägga två solbryggor längs med älven.  

– Vi hoppas att det här kommer att kännas som en naturlig förlängning av Haga med trivsamma kvarter och att vi har använt en svårtillgänglig yta till någonting bra, avslutar Per-Anders.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se