De tar ytterligare steg mot vätgasproduktion

Erik Kornfeldt, vd Karlstads energi.

Förnybar vätgas har pekats ut av EU som en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Nu har Karlstads energi gått in i ett intentionsavtal med det danska bolaget Everfuel som ett steg mot att bygga en anläggning för just produktion av vätgas.

Vätgas har flera användningsområden och kan bland annat ersätta fossila drivmedel inom tunga transporter och fossila bränslen i industrin.

Under de senaste två åren har Karlstads energi aktivt arbetat med frågan om fjärrvärmeintegrerad vätgasproduktion, bland annat genom ett forskningsprojekt och en egen pågående förstudie. 

Nu har ett intentionsavtal ingåtts med danska Everfuel.

– Karlstad är en viktig strategisk plats för etablering av en vätgashubb vilket säkerställer att vi har vätgasproduktion i hela Skandinavien, säger Jacob Krogsgaard, vd på Everfuel, i ett pressmeddelande.

Enligt intentionsavtalet ska Karlstads energi och Everfuel undersöka möjligheterna att bygga en 20 MW-anläggning i anslutning till Hedenverket.

Fjärrvärmenätet

Att bygga en vätgasanläggning i anslutning till fjärrvärmeproduktion har fördelen att överskottsvärmen från tillverkningen av vätgas kan användas i fjärrvärmenätet. I planerna ingår även att bygga en distributionscentral för vätgas i regionen.

– Everfuel bygger en liknande produktionsanläggning i Danmark och etablerar nu ett omfattande nätverk av tankstationer för vätgas i norra Europa varav en i Karlstad och en i Torsby. Tillsammans kan vi ligga i framkant och skapa en komplett värdekedja för vätgas i regionen med Karlstad som hubb, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads energi.

Målsättningen är att ha en vätgasanläggning på plats vid Hedenverket till 2025, förutsatt att nödvändiga beslut och tillstånd är på plats till dess.

På längre sikt är planen att öka kapaciteten i anläggningen till 120 MW.

– Tillsammans med Everfuel kan vi sätta en ny standard för hur förnybar vätgas ska produceras på ett resurseffektivt sätt, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande på Karlstads energi.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se