ÅVC:n ökar fokus på återbruk

Återbruksmaterial klipptes vid invigningen.

Studier visar att besökare har större benägenhet att lämna saker till återbruk om den möjligheten ges direkt vid inpassering. Därför har återvinningscentralen på Våxnäs nu en ny entré där det första som möter besökaren är en ombyggd återbruksbod.

I den nya boden på återvinningscentralen på Våxnäs i samlas flera återbrukare under samma tak med målet att samla in saker som kan få ett nytt liv.

– Nu blir det enklare för Karlstadsborna att återbruka mera, säger Monika Bubbholz (MP), styrelseordförande i Karlstads energi, i ett pressmeddelande.

Även när åvc:n nyinvigdes var återbruket i fokus. Bandet som klipptes bestod av återbrukade saker och tilltugget som inmundigades var gårdagens bullar som annars hade kastats i matavfallet. 

Tydligare fokus
Filippa Grahn är grundare och drivkraften i företaget Cirkulero, en av aktörerna som tar vara på saker som lämnas i Återbruksboden. Cirkulero förvandlar uttjänta vattenslangar till handtag på väskor.

– Det är fint att centralen får ett ännu tydligare fokus på återbruk som ett steg före återvinning. Jag tycker det är jättebra om fler får upp ögonen för att både kunna lämna och handla cirkulärt, säger hon.

För att förbättra trafikflödet på centralen har även entrén och utfarten mot Stadionvägen bytt plats vilket gör att besökare med endast grovavfall slipper passera återvinningsstationen och pantmaskinen. 

Utfarten mot Nya Depåvägen, som ligger efter rampen för grovavfall, kommer även fortsättningsvis finnas kvar.

Svensk mediakonsult

 webb@svenskmediakonsult.se