Skolan i Fredricelund invigdes tidigare i år.

Tidigare i år invigdes skolan och förskolan i den nybyggda stora byggnaden invid Våxnäs torg. Idag invigs även familjecentralen i samma byggnad med en invigningsceremoni och rundvandring.

Familjecentralen är en samverkan mellan Region Värmland och Karlstads kommun och är en mötesplats för både blivande föräldrar och för familjer med barn mellan 0 och 6 år. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. 

Familjecentralens arbete är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Under fredagen invigs de nya lokalerna med mingel och invigningsceremoni följt av möjligheten till rundvandring.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se