”Jag har lärt mig vikten av att förankra”

Ulrika Jansson, kommundirektör Karlstads kommun.

Ulrika Jansson är Karlstads nya kommundirektör. En frisk fläkt som snabbt får idéer och hittar lösningar – men som också lärt sig att skynda långsamt.

– Jag har under årens lopp lärt mig att förstå vikten av att förankra, grunda och få fler att se stegen framåt för bästa utfall, säger hon.

MÅNADENS PROFIL

Hur hamnade du här?

– Jag drivs av att bidra och påverka i komplexa sammanhang. Det känns viktigt att på uppdrag av politik med medborgarna i fokus, uppnå goda resultat ur flera perspektiv. Att jobba inom offentlig verksamhet, med den bredd det innebär i allt från samhällsbyggnadsfrågor till skolfrågor, är oerhört stimulerande. Jag har min bakgrund inom samhällsbyggnadsområdet med profession som planeringsarkitekt och har tränat i många år på att se saker ur ett system- och flödesperspektiv, något som gett mig kunskap som är värdefull i min nuvarande roll som kommundirektör. Att jag varit chef och ledare i över 12 år i olika kommuner i olika roller har också inneburit god förståelse för ledning och styrning i komplexa miljöer.

Hur hamnade du i branschen?

– Jag pluggade till planeringsarkitekt på BTH i Karlskrona, så utifrån det var det naturligt att jobba inom samhällsbyggnadsområdet med allt från visioner och idéer ner till genomförande och drift och underhåll. Jag brukar se det som ett trepartssamarbete i många delar mellan kommunen, privata fastighetsaktörer och statliga myndigheter i en gemensam process där beroenden finns mellan parterna. 

Vad har varit din största utmaning?

– Min största personliga utmaning är att jag är relativt snabb på att se system, göra analyser och sedan ha idéer om lösningar för att komma framåt. Jag har under årens lopp lärt mig att förstå vikten av att förankra, grunda och få fler att se stegen framåt för bästa utfall. 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Den är ofta fulltecknad med olika typer av möten, samtal och event. I allt från väldigt strategiska sakfrågor, till exempel nationella infrastrukturfrågor, till besök ute i verksamheten och samtal med medborgare. Jag träffar både våra politiska uppdragsgivare i beredningsstrukturer, Region Värmlands ledning, Länsstyrelsen, näringslivsrepresentanter och akademin i form av Karlstads Universitet i olika sammanhang. I mitt uppdrag ligger att leda och styra koncernens utveckling och jag träffar därför ofta förvaltningsdirektörerna, bolagens VD:ar, chefer och medarbetare i organisationen för att föra arbetet framåt. Jag deltar också i olika nationella sammanhang och uppdrag i min roll.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att det är så varierande och komplext och att se när vi lyckas uppnå goda resultat i både produkter och processer i relation till våra uppdrag. Även att jag får samarbeta med så många kompetenta medarbetare och chefer i organisationen.

Vad händer närmast för dig i ditt arbete?

Jag är ny in som kommundirektör i Karlstad sedan några månader tillbaka, så just nu håller jag på att orientera mig i organisationen. Till exempel: Vilka frågor är aktuella just nu? Vilka större strategiska områden har vi att hantera framåt? Vad finns på plats och vad behöver utvecklas för att vi ska klara vårt uppdrag i framtiden? Karlstad är en väldigt välskött kommun med stor utvecklingspotential och i mitt uppdrag ligger att skapa möjligheter för att ta ytterligare kliv i kommunens och koncernens förmåga och position både regionalt och nationellt.    

Var ser du dig själv om 10 år?

– Då ser jag att jag fortsatt arbetar i ett uppdrag som känns och är lika stimulerande som jag upplever att det är i Karlstad.  

När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden?

– Då umgås jag med familj och vänner. Är ute i naturen, tränar eller tar en shoppingrunda på stan. Man kan också hitta mig i biosalongen eller på dansgolvet.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se