Nu har nya Färjestadsskolan invigts

Johannes Larsson, Ann Pettersson och Magnus Ellinge utanför nya Färjestadsskolan. /Foto: Helena Lundberg

Den 15 augusti var det både skolstart och invigning av nya Färjestadsskolan. Skolan är nu utformad för att passa verksamhetens alla behov och kan också möta upp den stora tillströmningen av nya elever.

– Det blev till och med bättre än vi tänkt, säger Ann Pettersson, projektledare från Karlstads kommun.

Under sommaren 2020 togs det första spadtaget till det som skulle bli nya Färjestadsskolan. Den nya idrottshallen på 1500 kvadratmeter stod klar under september 2021 och nu är alltså även skolbyggnaden klar.

Färjestadsskolan är den största skolan i Karlstad för förskoleklass upp till årskurs sex. Med sina tre våningar och 9500 kvadratmeter har skolan plats för omkring 100 anställda och 750 elever.

Hela skolan är ljus och fräsch och skofri. Byggnaden är uppdelad i olika hemvister och alla elever har sitt eget skåp.

Skolköket har kapacitet att tillaga 1000 portioner om dagen. Matsalen kan även hyras ut och har en egen entré för dessa tillfällen.

Skolgården är unik i sitt slag, med många olika zoner för att uppmuntra till aktivitet.

– Utemiljön är fantastiskt fin, den har stora öppna ytor och ger möjlighet till undervisning utomhus, säger Ann Pettersson, projektledare.

UNIKT

Det är Peab som ligger bakom bygget av såväl skolan som idrottshallen. Bygget har gått enligt plan och de har bara fått positiva reaktioner.

– Klassrummen är utformade så att det alltid är fönster åt två håll, det är lite unikt. Det är därför formen på huset är som den är, säger Magnus Ellinge, platschef Peab.

Skolans terrass är också ovanlig.

– Det är en pålad betongplatta kan man säga. Byggnaderna är också pålade på grund av den sättningskänsliga marken. Sen har vi haft krav på oss att fördröja merparten av allt dagvatten inom tomten. Lösningen är nedgrävda och öppna fördröjningsmagasin, säger Magnus Ellinge, platschef Peab.

Miljötänket märks bland annat i fjärrvärme och solcellsanläggning.

– Vi har också använt papp som käkar koldioxid, det är en kemisk process när det regnar, berättar Johannes Larsson, projektchef Peab.

INVIGNING

Under invigningen den 15 augusti hölls tal av båda rektorerna Mikael Nilsson och Rune Jakobsson, som båda hyllade den nya skolan och sa sig vara Karlstads stoltaste rektorer.

Skolans nya städrobot fick också en presentation.

– Vår robot från Singapore kan prata och hjälper till att hålla reda. Det är en klasskamrat till alla, säger Rune.

Niklas Wikström, kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och Henrik Lander, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, var också på plats och höll tal.

– Kommunen har lagt ner 300 miljoner kronor i detta projekt, berättar Henrik.

Som avslut på invigningen fick elever hälla vatten i ”Kunskapens källa”, som också är ett öppet dagvattenmagasin. Därefter kom glassbilen och delade ut glass till alla elever, innan de fick inta sina klassrum.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se