Fördubbling av el- och effektbehovet

Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads el- och stadsnät.

Enligt en ny utredning av Karlstads el- och stadsnät kommer energi- och effektbehovet i Karlstad att mer än dubblas till år 2050. Det är en positiv utveckling då Karlstad växer, men det sätter samtidigt press på elförsörjningen.

– Det viktiga för oss är att få information om var nya anslutningar med större effekter planeras så vi hinner bygga ut nätet, säger Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads el- och stadsnät.

ENERGI. Att Karlstad växer är positivt, men det kräver också långsiktig planering. Enligt den utredning som Karlstads el- och stadsnät har genomfört, kommer det ske en fördubbling av el- och effektbehovet till år 2050.

Den stigande befolkningsmängden kräver både nybyggnation och en ökad elförsörjning. Dessutom behöver transportsektorn utvecklas då allt fler fordon är eldrivna.

Vad ser du för utmaningar när det gäller detta?

– Karlstads el- och stadsnät har kapacitet i elnätet för att möta utvecklingen de närmsta åren, men det viktiga för oss är att få till oss information om var nya anslutningar med större effekter planeras så vi hinner bygga ut nätet. Att bygga infrastruktur som elnät tar tid och det är mycket viktigt att man håller oss informerade om framtida planer i god tid, säger Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads el- och stadsnät. Han fortsätter:

– En annan faktor är även att inte överboka sitt behov, vilket kan föranleda att andra kunder får vänta på sin anslutning om någon har bokat upp onödigt mycket effekt och inte använder det.

NÄTPLAN

För att mötande kommande behov har Karlstads el- och stadsnät tagit fram en nätplan för det överliggande nätet, där de bland annat ser över tillgänglighet, hållbarhet och driftsäkerhet. De bygger om mottagningsstationer, gör investeringar i elnätet, bygger om och förstärker ledningar samt möjliggör för fossilfria transporter. 

– Karlstads el- och stadsnät arbetar intensivt med att utveckla våra långsiktiga nätplaner som vi bygger efter. Kommande år kommer investeringar öka för att klara nyanslutningar då Karlstad växer, säger Anders.

Helena Lundberg

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se