Nytt spår läggs mellan Kil och Laxå

I sommar har det inte gått att ta sig mellan Karlstad och Kristinehamn via tåg – detta på grund av ett omfattande underhållsarbete.  I höst fortsätter arbetet mellan Karlstad och Kil.

Värmlandsbanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik där mest trafik går mellan Karlstad och Kil.

Banan har under sommaren varit avstängd vid sträckan Karlstad-Kristinehamn med anledning av ett underhållsarbete.

– Vi byter ut den gamla rälsen till ny skarvfri räls med betongslipers, makadam och så inspekterar vi broar, säger Jörgen Olofsson, projektledare på Trafikverket.

Broarna målas om och ballast görs rent eller byts ut.

Har detta något med Karlstad resecentrum att göra?

– Egentligen inte, detta var med i en nationell plan, sen skulle man ha försökt samordna det med Karlstad resecentrum, men eftersom det projektet blev framflyttat behövs inte det och det ska vi nog tacka för, skrattar han. 

Banan har under sommaren varit avstängd vid sträckan Karlstad-Kristinehamn.

Järnvägsspår måste generellt bytas efter 35–40 år och nu, vid den cirka 110 kilometer långa sträckan mellan Kil och Laxå, har det funnits behov.

Man fräschar upp spårledningar och även vissa spårväxlar har nått slutet av sin livslängd och byts ut.

Nästa etapp

Arbetet utförs av Infrakraft och inleddes den 13 juni på den första etappen om cirka fyra mil mellan Karlstad och Kristinehamn. Det innebar att sträckan stängdes för tågtrafik och ersattes med buss. Även ett tiotal järnvägskorsningar på sträckan stängdes tillfälligt av under arbetet.

Den 9 augusti öppnades den sträckan återigen upp.

– Då har vi några veckors uppehåll, sen drar vi igång i höst igen med etapp två. Mellan vecka 36 och 40 stänger vi då av för tågtrafik mellan Karlstad och Kil, säger Peter Erixon, platschef på Infrakraft. 

Även här byts spår, slipers och växlar.

– I Skåre blir det lite större ombyggnationer med bland annat nya spår och växlar.

Nästa år sker den tredje och sista etappen mellan Kristinehamn och Laxå.

När ombyggnaden är klar blir Värmlandsbanan en robust och mer pålitlig järnväg – där tågen kan hålla en jämn, hög hastighet.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se