Bygget av Karlstads resecentrum närmar sig

Jan Söderberg, projektledare infrastruktur på Karlstads kommun.

Sedan en tid tillbaka har förebyggande arbeten för kommande Karlstad resecentrum pågått. Få bilburna har till exempel missat arbetet på Klaraborgsbron, Karlstads mest trafikerade bro. Nu är den i princip färdig och Hamngatan är näst på tur – ett bygge som förbereder för att samla buss och tåg på ett och samma ställe.

Vikenförbindelsen står klar, nu står även Klaraborgsbron färdig – allt för att leda bort genomfartstrafiken från Hamngatan där visionen är att skapa Karlstads resecentrum, en centrerad plats för både tåg och buss.

Visionen är ännu i detaljplansstadiet, men man har gjort vissa åtgärder inför det, sedan en tid tillbaka, däribland Klaraborgsbron, eller Karl den IX-bron som den också kallas, som är Karlstads absolut mest vältrafikerade väg.

Det blir en allé i mitten av Hamngatan.

– Någon gång hade vi trafikfolk från Stockholm som sa att de inte hade sådan trafik någonstans i innerstan, säger Jan Söderberg, projektledare infrastruktur på Karlstads kommun.

Bygget

För en tid sedan drogs arbeten igång vid korsningen mellan Klaraborgsbron, Hamngatan och Klaraborgsgatan.

– Vi har gjort en ny trafiksignalanläggning, dels för att den gamla var lite ålderstigen men vi har också byggt in en ficka vid rödljusen där det finns möjlighet för bussen att ta sig igenom lite smidigare.

Vägen av från bron mot sjukhuset har en fri högersväng utan trafikljus och istället för att vägen sträcker sig naturligt in mot Hamngatan leds den istället ner på Klaraborgsgatan mot Vikenleden.

Svårigheten med arbetet har varit den stora omfattningen på trafiken.

– Normalt skulle man ha stängt av små tårtbitar och ett sånt här arbete skulle ha tagit cirka två månader men valde vi att stänga av vägen helt och istället körde på dygnet runt från torsdag till måndag. Vi körde hälften åt gången under två långhelger. Det var faktiskt entreprenören själv som kom med det förslaget.

Hamngatan

Ombyggnationerna av Hamngatan är nu i full gång.

Hit kommer det fortfarande vara möjligt att ta sig med bil, men den är främst avsedd för de med ärenden i centrala Karlstad.

– Det blir ett körfält in och ett ut ur stan, istället för två in och två ut som det var förut.

För att göra det lättare att förstå att vägen leds bort från Hamngatan jobbar man med att göra en trängre känsla. Det gör de genom att bygga en allé i mitten, första delen efter bron.

Parkeringen som ligger en tunnel ifrån Kulturskolan kommer att kunna nås via en nerfart direkt från Hamngatan.

– Det innebär att barnen kan gå in till skolan i en bilfri miljö på området.

Älvgatan som tidigare gick ända fram mot Kulturskolan kommer istället bli ett gång-, och cykelstråk. Gräsdelen som historiskt har varit en park som hängt ihop med herrgården ska återfå parkkänslan.

Grevgatan förlängs bortåt Hamngatan och knyts samman med en cirkulationsplats.

När resecentrum är byggt kommer busstationen inte längre behövas. Därför förlängs Grevgatan som vävs samman med Hamngatan via en cirkulationsplats. Dels kommer det bli möjlighet till att göra ett helt nytt kvarter.

– Men det var också klokt att göra det redan nu för sen när resecentrum byggs så kan man leda bort trafiken här, säger Jan.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se