Många vill bo i Forshaga

Nicole Nyrén, samhällsplanerare på Forshaga kommun, framför bostadsbygget på Åsmyren. / Foto: Helena Lundberg 

I Forshaga är det mycket på gång, inte minst på bostadsfronten. Bostadsbyggnationen på Åsmyren är i full gång och likaså planering för kommande bostäder. Det är också högt tryck på villatomter bland privata aktörer.

– Vi ligger så nära Karlstads arbetsmarknad och en fördel är de relativt billiga huspriserna och tomtpriserna i jämförelse med Karlstads centrala delar, säger Nicole Nyrén, samhällsplanerare på Forshaga kommun.

SAMHÄLLE. Forshaga har framförallt på senare tid blivit en attraktiv bostadsplats för många. En ny översiktsplan som tar sikte på år 2040, där utvecklingsområden för bland annat bostäder pekas ut, har antagits av kommunfullmäktige i april. Därtill tas också detaljplaner fram för att möjliggöra bostadsbyggnation.

Ett projekt som redan är igång är det nya bostadsområdet på Åsmyren, beläget bara några hundra meter från centrum och alldeles intill Klarälven, där det förberedande arbetet förväntas vara klartunder sommaren.

­– Det blir flerfamiljshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Totalt 87 lägenheter, vilket gör det till det största bygget i Forshaga i modern tid. Det finns inte så mycket bostadsrätter sedan innan så det är kul att komplettera befintligt bostadsbestånd, säger Nicole Nyrén, samhällsplanerare på Forshaga kommun.

Även många privata aktörer lockas till Forshaga, där de i egen regi köper eller bygger villor, radhus och parhus.

– Jag tror det kommer fortsätta vara högt tryck på villatomter just eftersom vi ligger så nära Karlstads arbetsmarknad. En fördel är också att det är billigare markpriser över lag i jämförelse med Karlstads centrala delar.

Helheten

Nicole Nyrén framhåller värdet av en hållbar samhällsplanering där man ser till helheten. Det är lätt att bara gasa på och planera för bostäder, men det är av stor betydelse att övriga samhället hänger med.­

– Det är viktigt att vi tänker till kring samhällsviktiga funktioner, så som skola och förskola, och att vi är strategiska i de frågorna också. Det behövs även bra kommunikationer till skola och arbete. Grönområden och stråk är också viktigt för välmående och trivsel hos våra kommuninvånare, säger Nicole.

Förskoleavdelningar byggs just nu i både Forshaga och Deje, som ett resultat av att kommunen växer.  Väg 62 byggs om till en ordentlig mötesseparerad väg hela vägen mellan Karlstad och Deje, vilket möjliggör en säkrare pendling. Även knutpunkten för kollektivtrafik på Bergvik köpcentrum kan bli en viktig faktor för Forshagas utveckling och attraktivitet.

– Det är också viktigt med magneter som drar folk, så som den nya simhallen i Deje som är på gång. Det är viktigt och bra för Deje att den fick vara kvar där, förklarar Nicole.

Vad har du mer för visioner för Forshaga inom de närmsta åren?

– Vi arbetar både med en trafikplan och centrumplan just nu för ett trevligare, säkrare och mer attraktivt centrum. Förhoppningsvis kan aktörer bedriva sina verksamheter med god ekonomi och att det kan komma fler aktörer på sikt, säger Nicole.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se