Bron mellan Tormestad och Lammberget byggs om

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

Efter förfrågan från industrin kring Engholmsbron byggs den nu om.

– För att klara de tunga vikterna blir det en fackverksbro, säger Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

Över vattnet mellan Tormestad och Lamberget har det funnits en bro som byggdes 1947. Denna var inte kapabel till den tunga trafik som den närliggande industrin är i behov av.

– Valmet och Vänerhamn som använder den här bron har väldigt tunga transporter. När de körde på bron var man tvungen att stänga av vägen och sedan köra i mitten av bron. De har därför varit drivande i att vi nu byter ut den, säger Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

I november inleddes rivningsarbetet av den befintliga vägbro samt del av den järnvägsbro som tidigare använts av Valmet. ­

– Vi har sparat delar av järnvägsbron för att flytta fjärrvärmen till den. När den nya bron är klar kommer fjärrvärmen flyttas dit och resten av järnvägsbron kommer rivas.  

Bygget

I slutet på december börjades grundläggningen genom pålning ner till berget, cirka åtta meter på ena sidan och 15 på andra, samt gjutning av betongplattan.

– För att klara de tunga vikterna blir det en fackverksbro, där fackverkskonstruktionen läggs på ovansidan bron.

Den tidigare bron var byggd med stöd i vattnet, dessa har plockats bort för att få bättre flöde i vattnet.

Nya bron blir 32 meter lång och 14 meter. Den kommer innefatta två filer för fordonstrafik och en gång- och cykelväg.

Lansering

När Fastighetsmarknaden besöker bygget är arbetet igång med att gjuta resterande betongdelar.

– Nästa steg nu är att fackverket kommer i delar som svetsas ihop här på plats och sedan lanseras den ut på plats.

I december ska bron stå färdig, sedan ska Karlstad Energi flytta över deras fjärrvärme. – Det kommer påverka trafiken lite grann men det är bara under en dag, avslutar Stefan.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se