Byggjättens etablering i Karlstad – snart inleds arbetet

Det stora Bauhaus-projektet invid Välsvikens handelsområde är i full gång. Nu har bergsprängningen nått sitt slut och markarbeten kan påbörjas.

– Det är ett projekt som hamnar i blickfånget hos många, säger Peter Hjalmarsson, affärsområdeschef mark- och anläggning på Axeda.

Intill Välsvikens handelsområde pågår just arbetet med att få bort en stor mängd sten. Efter allt säkerhetsarbete, såsom att sätta upp vibrationsmätare i alla väderstreck, påbörjade Hammarö bergsprängning för att minska en stor del berg.

– Vi har varit uppe på nästan 300 000 ton sten, det är absolut ett toppskikt av vad man gör mängdmässig på ett år. Det är kul att få vara med på det här på hemmaplan, säger Kent Granrud, Hammarö bergsprängning.

Jämsides med Hammarö bergsprängning har Kewab krossat all sten.

– Allting har gått bra och vibrationerna har följts upp. Det har varit ett bra arbetsområde och har varit väldigt god förbesiktning, dessutom är det ju ganska långt till saker och ting. Vi har kunnat gå ur det där jobbet med flaggan i topp efter att ha följt tidsplanen och inte haft några fadäser.

Markarbeten

Sista sprängningen gjordes i slutet av maj och nu har arbetet lämnats över till Axeda som ska göra allt markarbete.

– Just nu håller vi på att ta bort all sten innan vi börjar med VA, säger Peter Hjalmarsson, affärsområdeschef mark- och anläggning på Axeda.  

Hela området ligger på 38 000 kvadratmeter och totalt blir det 6,5 kilometer VA-system.

– Det är ett projekt som hamnar i blickfånget på många, fortsätter Peter.

Tanken är att tomten ska omfatta två byggnader, dessa har olika höjdskillnader och separeras med en bilväg.

Byggnaderna

Den största byggnaden kommer att ligga på cirka 12 800 kvadratmeter och är där Bauhaus ska hyra.

– Det är 130 personer som ska jobba här, så det blir en fantastisk etablering för Karlstad, säger Thomas Olsson, projektutvecklare på UBF Partner som även är delägare i projektet och har hand om all byggledning av projektet. 

Gällande byggnaden så är det en betongplatta på mark, en stomme av stål och betong samt väggar av Paroc-element. Sedan blir det ett entresolbjälklag för teknikutrymmen och personaldelar.

– I den andra byggnaden är det i dagsläget inte klart vad det kommer att bli, men det är ett mycket intressant läge, avslutar Thomas. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se