Bygglov för bostäder vid Karlstads golfklubb

Lars Axelsson, Huspartner och Håkan Broström, Hofbro fastigheter.

Nu har bygglovet kommit för ett nytt bostadsområde i nära anslutning till Karlstad golfklubb. I västerläge kommer det byggas 18 friliggande villor i bostadsrättsform.

Själva detaljplanarbetet påbörjades år 2018 och i december 2021 vann den lagakraft.

– Hela arbetet har varit ett samarbetsprojekt för att få fram en produkt som vi tror ska bli attraktiv för de som vill köpa, säger Håkan Broström, Hofbro fastigheter.

Detaljplanen har tagits fram av Hofbro tillsammans med Karlstad golfklubb, Huspartner och NRC group. Även Fastighetsbyrån har varit med och gett input, menar Håkan.

Hittills har det gjorts vissa markarbeten och den 18 maj fick de grönt ljus för byggnationerna av 18 villor med friliggande garage.

Villorna

Bostäderna blir belägna i en sluttning med västlig utsikt över Karlstad golfklubb. Det blir två husrader som separeras med en bilväg.

– Det var viktigt för kommunen att behålla naturmarken här så vi har inte fått göra stora ingrepp som att planspränga och så ska det vara i en sån här miljö, säger Lars Axelsson, Huspartner. 

Det blir 18 villor med friliggande garage.

Husen kommer från Huspartners fabrik i Skåre och har inspirerats av området.

– Husen ska smälta in i naturen, så de får bland annat en SiOO:x-behandlad träfasad. Utöver det har vi valt att jobba med en ganska traditionell byggnadsstil men med ett modernt utförande. Det blir inga knutar och foder runt fönster och hörn. Vi jobbar också med stora fönsterpartier som är modernt idag.

Husen blir i ett plan med en altan i västerläge på plintar då tomterna har en naturlig lutning.

– Det är tre hustyper på 123, 124 och 140 kvadratmeter bostadsyta.

Området

I projektet ingår en cykelväg så att boende på området ska kunna ta sig till centrum utan bil. Utöver golfbanan är området omgiven av skog och har nära anslutning till Tyrspåret. Bostadsrättsföreningen får också en lek-yta samt en byggnad för sopsortering. 

Nedanför sluttningen kommer Karlstad golfklubb framöver bygga en ny träningsyta.

– Det blir ett trevligt pitching-område med lite greener, säger Håkan.

Bygget med villorna drar i gång när försäljningen kommit igång. – Hittills är det ungefär en tredjedel sålt. Sen stannade det av på grund av kriget, men nu tror vi att det kommer ta fart. Hade de inte varit för kriget hade det varit slutsålt, jag är övertygad om det. 

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se